AJUTS | 06/02/2014  RuralCat/DAAM

Ajut a la promoció de productes vinícoles en mercats de tercers països 2014-2015

La direcció general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries ha convocat, per a la campanya 2014-2015, els ajuts destinats a la promoció de productes vinícoles en mercats de tercers països. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 14 de febrer.

Tres ampolles de vi. Font: DAAM

L’esforç de les empreses i associacions del sector vitivinícola per internacionalitzar el seu producte juntament amb el suport d’aquesta línia d’ajut, que ara començarà la setena campanya d’aplicació, ha donat com a resultat un fort increment de les exportacions del sector vitivinícola català en els mercats de tercers països.

L’òrgan gestor de l’ajut al qual es pot sol·licitar informació i assessorament sobre com tramitar l’ajut és el Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris, que va presentar les novetats d’aquesta campanya el passat 23 de gener davant de 55 cellers. Les sol·licituds s’han de presentar en les seus territorials del Departament fins el proper 14 de febrer de 2014.

El finançament dels ajuts a les accions va a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i l'import per a cadascuna d’elles i dels programes seleccionats no podrà superar el 50 per cent de les despeses subvencionables. Les actuacions de promoció s’executaran entre el proper 15 de juny de 2014 i el 14 de juny de 2015.

Les accions subvencionables en aquesta línia d’ajut són:

  • Relacions públiques i mesures de promoció i publicitat que destaquin els avantatges dels productes comunitaris en termes de qualitat, seguretat alimentària i respecte al medi ambient.
  • Participació en esdeveniments, fires i exposicions de rellevància internacional
  • Campanyes de informació, en particular sobre els sistemes comunitaris de denominació d’origen, indicacions geogràfiques i producció ecològiques.
  • Estudis de mercat, ja sigui per a nous mercats o per a avaluar els resultats de les mesures pròpies de la subvenció.


Els sol·licitants d’aquestes ajudes poden ser:

  • Empreses vinícoles.
  • Organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.
  • Associacions i Consorcis d’exportadors participats exclusivament per empreses del sector vitivinícola.
  • Entitats associatives sense ànim de lucre participades per empreses vitivinícoles i que tinguin entre els seus objectius la promoció exterior dels vins i caves catalans.
  • Organismes públics amb competència legalment establerta per a desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats en tercers països.


Aquests ajuts s'han convocat per ORDRE AAM/16/2014, de 24 de gener, per la qual es regula la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països i es convoca la corresponent a la campanya 2014-2015 (DOGC núm. 6554 - 04/02/2014).