FINS EL 15 DE DESEMBRE | 14/12/2004  Ruralcat

El DARP convoca el Premi a la Innovació Tecnològica Agrària 2004

Mitjançant l¿Ordre ARP/249/2004, de 12 de juliol, el Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca convoca el Premi a la Innovació Tecnològica Agrària corresponent a l'any 2004, que està dotat amb 6.000 euros. La candidatura i la documentació es podran presentar fins el 15 de desembre en qualsevol de les oficines comarcals del DARP.

Tríptic del PITA 2004

Cartell del PITA 2004

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca vol distingir i guardonar les empreses agràries, les seves entitats associatives i les empreses tecnològiques que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics innovadors i que, com a conseqüència d'aquesta introducció, s¿hagin obtingut resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, l'ergonomia, la qualitat, la seguretat o la sostenibilitat de les produccions agràries. Així mateix, es pretén aconseguir referents per al sector agrari pel que fa al procés d'innovació tecnològica i, alhora, incentivar aquestes actuacions entre les empreses del sector agrari de Catalunya. Les candidatures seran examinades per un comitè d¿experts que actuarà com a jurat i seleccionarà les candidatures finalistes i la guanyadora del Premi i les proposarà al conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la concessió corresponent. El comitè està constituït per dos representants de l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, tres representants del DARP i el director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, que actuarà com a president. Les bases del Premi estableixen que la concessió d¿aquest i de les nominacions, si n¿hi ha, es resoldrà en l¿exercici 2005, mitjançant resolució del conseller l¿Administració agrària catalana, d¿acord amb la proposta del comitè d¿experts, i es publicarà al DOGC. Per a més informació i presentació de candidatures podeu consultar el pdf adjunt amb el tríptic de la convocatòria i bases del Premi o bé posar-vos en contacte amb les Oficines Comarcals del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Servei de Transferència Tecnològica
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Tel. 93 304 67 00
jfenollar@gencat.net