NOVETATS DUN | 14/12/2004  Ruralcat

La Declaració Única Agrària 2005 es farà amb referències SIGPAC

La Declaració Única Agrària 2005 (DUN), declaració anual que ha de fer el titular d¿una explotació agrària, enceta en aquesta propera campanya una nova etapa que permetrà una simplificació administrativa, unificar tràmits i disposar d¿un bon sistema d¿informació d¿empreses agràries de Catalunya.

DUN 2005. Foto: DARP

DUN 2005. Foto: DARP

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, ha presidit avui la presentació de les novetats importants que incorpora la DUN i de la introducció d'algunes millores en la seva gestió i tramitació. En aquest sentit, enguany la campanya s¿avançarà amb motiu de l¿aplicació del Sistema d¿Identificació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) per sol·licitar i gestionar ajuts de la Unió Europea al sector agrari. D¿aquesta manera, la Declaració Única Agrària s¿haurà de fer amb referències SIGPAC i no, com fins ara, amb referències cadastrals. El SIGPAC és un registre públic d¿identificació de parcel·les que permet la localització geogràfica exacta de les parcel·les i la seva superfície. A més, facilita informació de l¿ús del sòl vigent en el moment de fer la fotografia aèria i és la referència obligatòria per identificar una explotació agrària, declarada a la DUN. Per aquest motiu, s¿establirà una pre-campanya DUN 2005 per disposar de més temps per familiaritzar-se amb el nou sistema d¿identificació de superfícies.

Integració de més ajuts i actuacions

D¿altra banda, per facilitar els tràmits a l¿administrat, en la campanya 2005 es produirà la integració de més ajuts i actuacions en la DUN, que ha d¿incloure la relació de tota la superfície i les dades ramaderes d¿una explotació. Així, s¿afegeixen els ajuts a la fruita seca, a la producció de llavor certificada i la prima làctia, i s¿incorporen les pre-declaracions d¿efectius productius de diferents fruites i hortalisses, la declaració del panís OMG i l¿actualització de dades al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Modificacions ajuts PAC

En el decurs de l¿acte també s¿han presentat algunes de les novetats introduïdes pel Reglament CE 1782/2003 de 28 de setembre del Consell que estableix les disposicions comunes aplicables als règims d¿ajuts directes en el marc de la Política Agrària Comuna. Les novetats més importants per a la campanya 2005 són l¿aplicació de la condicionalitat i la modulació.