DUN 2014 | 07/02/2014  DAAM

S'inicia el període de presentació de la DUN 2014

Un total aproximat de 62.000 titulars d'explotacions agràries faran la seva declaració i sol·licitud d'ajut en el període comprés entre el 17 de febrer i el 15 de maig. En la campanya de presentació col·laboren 65 entitats, que representen 570 punts d'atenció al ciutadà

Camps. Font: DAAM

S'ha publicat al DOGC l'Ordre AAM/19/2014 per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària (DUN) de 2014, que permet la sol·licitud dels ajuts directes de sol·licitud única, dels ajuts associats al Contracte Global d'Explotació, i altres declaracions i actuacions específiques.

La DUN és el procés del Departament que més impacte té en el sector agrari i que generarà uns pagaments al sector d’uns 350 milions d’euros. Amb una única actuació es poden sol·licitar fins a 43 tràmits diferents que generen pel Departament unes 125.000 sol·licituds i actuacions específiques, de les que en la darrera campanya unes 92.000 es van correspondre a sol·licituds d’ajut. Un dels tràmits destacats on la DUN continua sent el mitjà de sol·licitud és l’adhesió al sistema de venda de proximitat.

Durant la campanya de presentació de la DUN participen un total de 65 entitats col·laboradores amb el Departament que representen 570 punts d’atenció al ciutadà repartits pel territori.

Amb l’objectiu de facilitar al màxim la tramitació a la ciutadania, el Departament facilita a través de la seva pàgina web informació general sobre la DUN, i informació personalitzada sobre els drets de pagament únic, esborrany de la declaració i la informació gràfica de l’explotació declarada l’any anterior, que pot consultar mitjançant els codis i contrasenyes que es comuniquen als declarants en la carta de presentació de campanya.

A més, i amb el mateix objectiu, el Departament posa a disposició de determinats sol·licitants la DUN simplificada. Aquesta permet la confirmació de la declaració presentada la campanya anterior si no es volen realitzar canvis. Aquesta confirmació es pot dur a terme a través de la web del Departament o bé a través del telèfon 012 d’Atenció Ciutadana de la Generalitat.

Aquesta campanya, el Departament aposta novament per la incorporació de les comunicacions electròniques a la DUN via correu electrònic, com un pas més en la millora de la comunicació amb el ciutadà i en l’ús de les noves tecnologies des de l’administració, que permet una comunicació més ràpida i personalitzada amb el titulars de les explotacions agràries.

Aquesta campanya 2014 és la darrera abans del nou període d’ajuts en el marc de la Política Agrària Comuna pel període 2014-2020, així és un any sense novetats rellevants al tractar-se d’un any de transició entre dos períodes de política agrària comunitària.