SUBVENCIONS GENERALITAT | 13/12/2004  Ruralcat

El DARP aprova els ajuts per modernitzar explotacions d¿oví i cabrum

El DARP ha aprovat un total de 188 expedients d'ajut destinats a les explotacions d'oví i cabrum corresponents a la campanya 2004.

Ovella

L'import de 184 d'aquests ajuts, que van destinats a la modernització de les estructures sanitàries, ascendeix a 141.344,25 euros, i el finançament és a càrrec íntegrament del DARP. La subvenció és, com a màxim, del 50% del total de la inversió fins a un import de 901,52 euros per sol·licitud i explotació. L'objecte d'aquesta línia d'ajuts és fomentar l'adquisició i la instal·lació de mànigues de maneig, elements mòbils de maneig i/o menjadores autoblocants de les explotacions ramaderes. El DARP considera necessari donar suport econòmic a l'adquisició o construcció d'equipaments que facilitin el maneig del bestiar i la realització de les actuacions sanitàries i altres tipus de control, ja que el sector oví i cabrum és important per la seva forta implantació territorial on, en molts casos, va lligat a l'aprofitament extensiu de zones no aptes per altres tipus d¿aprofitaments.
Distribució dels ajuts
Demarcació Import (Euros)
Barcelona 28.058,77
Girona 10.511,07
Lleida 92.685,83
Tarragona i Terres de l'Ebre 10.088,50
TOTAL 141.344,17

Ajuts per programes d'auditoria i assesorament

El DARP ha aprovat 4 expedients d'ajut més, destinats a programes d'auditoria i assessorament de les explotacions d'oví i cabrum corresponents a la campanya 2004. Aquests documents engloben 371 explotacions d'ambdós sectors a tot Catalunya. L'import d'aquests ajuts ascendeix a 222.000 euros, i igualment, el finançament és a càrrec íntegrament del DARP. L'import de subvenció és de 600 euros per explotació inclosa a cadascuna de les sol·licituds, les quals han de tenir un mínim de 24 explotacions. L¿establiment d'aquesta línia d'ajuts té com a finalitat la millora de les condicions productives, tecnicoeconòmiques i sanitàries de les explotacions d'oví i cabrum de Catalunya. El DARP considera necessari donar suport a la implantació de nous sistemes d'actuació amb els quals es doni prioritat a la utilització dels mitjans tècnics, així com la conscienciació del productor sobre la necessitat d¿adequar la seva explotació a les noves eines de tractament de dades.
Distribució dels ajuts
Demarcació Explotacions Import (Euros)
Barcelona 86 51.460,92
Girona 53 31.714,29
Lleida 192 114.889,49
Tarragona i Terres de l'Ebre 40 23.935,31
TOTAL 371 222.000,00