CERTIFICACIÓ ANIMAL | 12/12/2004  Ruralcat

Veterinaris de les CC.AA. podran expedir guies animals per al comerç intracomunitari

Els veterinaris, no oficials, però designats per les Comunitats Autònomes, podran expedir els certificats necessaris per al comerç intracomunitari d'animals i productes animals, gràcies a la modificació del Reial decret que regula aquesta certificació, aprovada pel Consell de Ministres.

Bovins. Foto: MAPA

Bovins. Foto: MAPA

Segons el Ministeri d'Agricultura, amb aquesta modificació, acordada amb la Comissió Europea, es defineix amb major precisió l'estatus de l'agent certificador i garanteix la seva absoluta imparcialitat. D'aquesta forma, els agents certificadors d'animals no podran tenir interessos comercials o laborals directes en relació amb els animals o productes que hagin de certificar ni amb les explotacions de procedència. Igualment s'exigeix que els veterinaris designats per les Comunitats Autònomes com agents certificadors no estiguin subjectes a una relació d'ocupació estable amb els responsables dels animals o productes que hagin de certificar, o amb les explotacions i establiments d'on procedeixin.