USUARIS | 08/12/2004  Ruralcat

Més de 3.500 usuaris inscrits ja formen part de RuralCat

A punt de celebrar el segon aniversari de RuralCat, aquesta iniciativa del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya, ja compta amb més de 3.500 usuaris registrats.

Presència de RuralCat a les fires del sector

Presència de RuralCat a les fires del sector

La presència de RuralCat a les fires del sector, com la Fira de Sant Miquel o Expoaviga, i la posada en marxa de nous serveis han augmentat els registres a la comunitat virtual agroalimentària i del món rural. En aquest sentit, a data 9 de desembre, hi ha 3.527 usuaris inscrits, dels quals un nombre majoritari són agricultors i ramaders.

Una nova versió de portal lleuger sense imatges

Amb el principal objectiu de facilitar l¿accessibilitat a RuralCat per a tots aquells usuaris amb una velocitat de connexió a Internet lenta, el DARP ofereix des de mitjans de setembre una versió lleugera del portal. El portal lleuger té com a principal valor afegit una reducció significativa del temps de descàrrega de les pàgines de manera que aquestes multipliquen per tres la seva velocitat. Això fa possible, a més a més, que el portal pugui ser consultat des de la computadora de butxaca PDA (Assistent Personal Digital). Amb aquesta nova iniciativa, el DARP deixa patent l¿esforç de l¿administració de portar el sector primari català al capdavant de la societat de la informació que, tal i com evidencia Internet i més concretament RuralCat, juga un paper clau en el reequilibri territorial i en la modernització del sector rural català.

Nous serveis i cursos on-line

L¿augment del nombre d¿usuaris del portal també està vinculat als nous serveis de RuralCat. Així, en la seva fita d¿anar molt més enllà del que poden ser els tradicionals webs informatius que es troben a Internet, el portal compta ara amb una nova secció d'entrevistes amb experts del sector. Jaume Sió, cap del Servei de Transferència Tecnològica del DARP, Joan Serra, investigador de l¿Estació Experimental de Mas Badia (IRTA), i José T. Esquinas Alcázar, de la Comissió de Recursos Genètics de la FAO són alguns dels entrevistats. Un altre dels grans pilars de RuralCat és la formació online que ofereix el Servei de Formació Agrària (SFA) del DARP. En aquest sentit, actualment estan en funcionament el curs bàsic de reg i el curs d¿aplicadors de productes fitosanitaris. A més a més, l¿any 2005 es posaran en marxa nous cursos de documents mercantils, de producció integrada i de càlcul de marges bruts mitjançant costos. També de cara a 2005, es durà a terme una nova eina d¿e-gestió sobre fertilització que permetrà als usuaris fer plans d¿adobat per a les seves explotacions, a més de comptar amb documentació tècnica, normativa i legislació relacionada.