SANITAT ANIMAL | 11/02/2014  RuralCat/ACSA

Nova normativa sobre protecció dels animals

Ha entrat en vigor el Reial decret 37/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen aspectes relatius a la protecció dels animals en el moment de la matança

Escorxador. Font: DAAM

Escorxador. Font: DAAM

L'objectiu d'aquest Reial decret és el desplegament de la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en l’explotació, el transport, l’experimentació i el sacrifici, i estableix disposicions específiques d'aplicació a Espanya del Reglament (CE) núm. 1099/2009, del Consell, de 24 de setembre de 2009, relatiu a la protecció dels animals en el moment de la matança:

  1. Pel que fa a la formació de les persones que fan la matança i les operacions connexes. Es requereix tenir un certificat de competència que garanteixi que les persones que les duen a terme ho fan sense causar als animals dolor, angoixa o patiment evitables.
  2. En alguns aspectes pel que fa a la matança d'animals en les explotacions dedicades a la producció d'animals de pelleteria i en què es matin pollets de fins a 72 hores o ous embrionats, així com al buidatge sanitari.
  3. En els requisits mínims per realitzar la matança d'emergència fora de l'escorxador i per a consum domèstic privat.
  4. Pel que fa a la comercialització a Espanya de productes d'equipament de subjecció i atordiment.

Es deroga el Reial decret 54/1995, de 20 de gener, sobre protecció dels animals en el moment del sacrifici o matança, dictat per transposar la Directiva 93/119/CE, del Consell, de 22 desembre de 1993, que ha estat substituïda des de l’1 de gener de 2013 pel Reglament (CE) núm. 1099/2009.
 

Informació relacionada