REGADIUS EN CONSTRUCCIÓ | 12/05/2010  DAR

El Govern impulsa els regadius de l'Aldea-Camarles i de la Conca de Tremp

El Govern accelera la construcció del regadiu Aldea-Camarles, al Baix Ebre, i la millora del de la Conca de Tremp, al Pallars Jussà, que regaran una superfície total de gairebé 10.000 hectàrees. Aquestes accions són necessàries per poder iniciar les obres corresponents a la xarxa de distribució, que permetran l'arribada de l'aigua de les xarxes de reg a les finques dels beneficiaris. En ambdós casos, els beneficiaris no hauran de pagar fins que no arribi l'aigua a les seves finques. Aquestes obres corresponen a la captació, estacions de bombaments, canonades d'impulsió, basses de regulació, escomesa elèctrica i línies elèctriques de distribució, així com a les expropiacions necessàries per a la seva execució.

canal l'Aldea-Camarles 051210 cont

Detall del logotip del canal de l'Aldea-Camarles. Font: Comunitat de regants de l'Aldea-Camarles.

 

D'altra banda, el Govern també ha autoritzat l'Institut Català de Crèdit Agrari a atorgar un aval de 3,1 milions d'euros a la Comunitat de Regants del Garrigues Sud.
 

Regadiu de l'Aldea-Camarles

Aquest regadiu, situat a la comarca del Baix Ebre, permetrà la posada en reg d'una superfície de 5.292 hectàrees, amb una dotació de 2.289 m3/ha i any. Es preveu que posi en reg de suport 4.265 hectàrees d'olivera i garrofers i implantar cítrics en 670 hectàrees que correspon a la part més baixa, on la climatologia és més adequada. Es tracta d'una actuació que permetrà la fixació de la població en el territori i una millora de l'economia agrària. L'import de les obres de la xarxa primària ascendeix a 36 milions d'euros i afecta els termes municipals de Tortosa, Camarles, l'Ampolla i l'Aldea.
 

Ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp

La concessió d’aquest regadiu, situat a la comarca del Pallars Jussà, data del 1912 i capta l'aigua de l'embassament de Sant Antoni, al riu Noguera Pallaresa. Rega una superfície de 4.634 hectàrees amb una dotació de 6.460 m3/ha i any per a conreus d'alfals (40%), blat de moro (22%), ordi (15%), pomera (3%) i vinya (5%).
 
Les obres que s'estan realitzant comporten la modernització i consolidació de la zona regable de la Conca de Tremp mitjançant la transformació del reg actual per gravetat a un sistema de reg a pressió als termes municipals de Castell de Mur, Gavet de la Conca, Llimiana, Talarn, i Tremp. El pressupost de la xarxa primària ascendeix a 48,8 milions d'euros i afavorirà una agricultura que possibiliti un reg més eficient i sostenible, així com fixar la població en el territori.
 
S'han redactat projectes constructius de la captació i canonada de transport, de la xarxa primària d'ambdós marges, i actualment els projectes constructius de la xarxa de distribució de tots dos marges es troben en fase de redacció. Paral·lelament, el Govern està portant a terme el procediment de la concentració parcel·lària i del regadiu d'aquesta zona per tal d'iniciar les obres durant aquest any.

 

Aval a la Comunitat de Regants del Garrigues Sud

D'altra banda, el Govern també ha autoritzat l'Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a atorgar un aval a la Comunitat de Regants del Garrigues Sud, per un import de 3,1 milions d'euros, amb la finalitat de garantir la part a càrrec dels regants del “Projecte de regadiu Garrigues Sud. Etapa IV, als termes municipals de Juncosa, Bellaguarda i els Torms. Fase 6”.
 
El Govern està duent a terme la transformació en regadiu de la zona Garrigues Sud, que permetrà regar una superfície total de 10.600 hectàrees amb reg de suport per a l'olivera, l'ametller i la vinya, a la zona de la comarca de les Garrigues. L'aigua es capta del riu Ebre a l'altura de l'embassament de Flix. La implantació del regadiu del Garrigues Sud permetrà a la comarca de les Garrigues la fixació de la població rural al territori.
 
El projecte afectarà una superfície a transformar de 1.764 hectàrees situades als termes municipals de Juncosa, Bellaguarda, i els Torms amb un pressupost total de 27,4 milions d'euros. Aquesta actuació correspon a l'etapa IV del projecte de regadiu del Garrigues Sud, que comprèn 5.500 hectàrees. L'atorgament d'aquest aval ha de permetre l'inici de les obres de la darrera fase d'execució d'aquest regadiu.