TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 12/02/2014  RuralCat/DAAM

Seminari "Llistes d'ingredients. Per què posem el que posem"

En aquest interessant seminari, a través d'exemples pràctics proposats per Albert Monferrer, director tècnic de BDN, es van plantejar les funcions dels diferents ingredients i additius presents en els aliments estudiats i es va explicar la base tecnològica de la seva funcionalitat

Un instant de la jornada Llistes d'ingredients. Per què posem el que posem

Un instant de la jornada Llistes d'ingredients. Per què posem el que posem". Font: DAAM

El 30 de gener passat, dins el pla de formació del Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’ECA de l’Empordà va dur a terme una jornada tècnica titulada “Llistes d’ingredients. Per què posem el que posem”.

La jornada va tenir lloc a la Sala d’actes de l’edifici Salvany de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària a Barcelona i va comptar amb la presència d’unes 140 persones.

En aquest interessant seminari, a través d’exemples pràctics proposats per Albert Monferrer, director tècnic de BDN, es van plantejar les funcions dels diferents ingredients i additius presents en els aliments estudiats i es va explicar la base tecnològica de la seva funcionalitat.

Va ser un seminari molt amè i participatiu on els assistents van poder intervenir i donar el seu punt de vista sobre els exemples pràctics proposats pel professor.

Volem agrair l’assistència a tots els participants