R+D | 13/02/2014  IRTA

Un nou sistema utilitzarà sensors per escanejar productes carnis en temps real

El nou sistema d'inspecció integral, basat en sensors de raigs X i visió infraroja, permetrà controlar en el 100 % de les peces, de forma automàtica i no invasiva, la possible aparició de contaminants, la distribució de greix, el contingut en sal i altres característiques de qualitat en carn de porc i au

El repte és ambiciós: Aconseguir una millora tecnològica substancial en els processos productius de control de qualitat i seguretat alimentària. Per això, un consorci de tres empreses i dos centres de recerca treballarà de forma col·laborativa en la integració i aplicació a processos productius reals de les més diverses i avançades tecnologies d'inspecció en el control de productes carnis.

Recolzat pel CDTI dins el programa de "Projectes d'R+D de Cooperació Nacional", el projecte ITAC (Indagació en Tecnologies Avançades d’Inspecció per a la Indústria Càrnia) està promogut per un consorci empresarial format per tres empreses de l'àmbit nacional, SADA P.A. Andalusia S.A., Multiscan Technologies S.L. i Indústries Càrnies El Rastrillo, que al seu torn es recolzen en dos importants equips de recerca i innovació aplicada a l'empresa, l'organisme públic de recerca IRTA i el centre tecnològic AINIA.

 

Evitar alteracions físiques en les peces

 

El control de la seguretat alimentària i la qualitat total dels productes carnis requereix, fins ara, utilitzar mètodes que en molts casos suposen manipular algunes peces, utilitzant-les com mostres de sèrie per analitzar els nivells de greix o sal, la identificació de miopaties (malalties del múscul en carn) o l'absència de contaminants en el producte.

El projecte està orientat a desenvolupar i combinar noves tecnologies d'inspecció que permetin escanejar els productes carnis en diferents longituds d'ona (raigs X. visible i infraroig). D'aquesta manera es podran mesurar de manera ràpida i no destructiu tant propietats físiques com químiques, relacionades amb la qualitat i seguretat alimentària.

 

Automatització del procés: El control a temps real

 

El projecte ITAC té com a objectiu també automatitzar els processos de control i possibilitar la inspecció a temps real, amb la consegüent millora i avanç en eficiència i productivitat, a més del corresponent estalvi de costos productius i de control. Per a això, les dades obtingudes mitjançant els sensors d'inspecció avançada es processaran amb tècniques de fusió i anàlisi de dades que permetin combinar tota la informació i caracteritzar d'una manera integral qualsevol producte carni.

El projecte, que es va iniciar el 2013, finalitzarà el 2015. SADA P.A. Andalusia S.A. és l'empresa líder i coordinadora. La seva activitat es focalitza en la producció avícola integrada. Per la seva banda, Indústries Càrnies del Rasillo S.A. són els productors i comercialitzadors de la reconeguda marca de pernils Montenevado. I Multiscan Technologies S.L. és líder en la fabricació de maquinària d'inspecció destinada a la indústria agroalimentària.

Finalment, els centres que col·laboren, IRTA i AINIA, tenen una àmplia experiència en solucions innovadores aplicades al sector carni.