AJUTS | 01/12/2004  Ruralcat

El DARP incrementa fins a 20.000 euros l¿ajut de primera instal·lació de jove agricultor

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l¿ordre de convocatòria d¿ajuts per a la primera instal·lació de joves a l¿agricultura i per inversions en plans de millora a les explotacions.

Jove al camp. Foto: DARP

Jove al camp. Foto: DARP

Aquest ajut, que té com a objectiu assegurar el futur del medi rural, pretén potenciar que els joves tinguin totes les facilitats per poder accedir a l¿activitat agrària de les diverses comarques de Catalunya. D¿aquesta forma, qualsevol jove que s¿hagi instal·lat o vulgui instal·lar-se en l¿agricultura podrà accedir als ajuts destinats a aquesta finalitat. En aquest sentit, s¿ha incrementat l¿import de la subvenció directa que es pot concedir, ja que ha passat de 15.000 euros a 20.000 euros, complementat amb un ajut en forma de bonificació d¿interessos que també s'incrementa en passar de 15.000 euros a 20.000 euros. D¿altra banda, aquestes quantitats es poden incrementar en un 10% quan la incorporació la fa una dona i quan es realitza en zona de muntanya. En el cas d¿ajuts a les inversions en plans de millora, els ajuts màxims són del 40% de la inversió que es realitza i del 50% en les zones desafavorides. Aquests percentatges s¿incrementen en un 5% quan la inversió en pla de millora la realitza un jove agricultor. Les inversions que es facin en maquinària nova es subvencionaran en un 30% i es possibilita que la tramitació del pla de millora suposi al mateix temps una renovació automàtica de la qualificació com a explotació agrària prioritària. Segons el director general de Desenvolupament Rural del DARP, Jordi William Carnes, amb aquests ajuts es pretén afavorir el relleu generacional al front de les explotacions i fomentar que l¿agricultura sigui una activitat econòmica viable amb possibilitats de futur.