SECTOR PORCÍ | 14/02/2014  RuralCat/DAAM

Front comú del Govern i el sector porcí davant la reforma estatal del sector elèctric

Catalunya reclama a l'Estat una moratòria i proposa modificacions a l'ordre per evitar el tancament de les plantes de cogeneració de tractament de purins

A finals d’aquesta setmana s’han reunit els representats del Govern, sindicats agraris, empreses i organitzacions professionals del sector ramader i porcí de Catalunya per analitzar les repercussions de la reforma del sector elèctric anunciada per l’Estat, que provocarà el tancament de les plantes de tractament de purins que fins ara funcionaven i que compromet greument la viabilitat i el futur del sector agroalimentari català.

El conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha exposat que està fent contactes amb altres consellers de CCAA que poden patir el mateix problema per sumar forces i ha demanat al sector, als sindicats i als grups polítics del Parlament que presentin al·legacions a la proposta d’Ordre abans que finalitzi el període d’al·legacions el proper 28 de febrer.

El conseller Pelegrí ha manifestat que “el Departament d’Agricultura donarà tot el suport del Govern de la Generalitat al sector en la reclamació a l’Estat, que pretén reduir el 40% del sistema retributiu de la producció d'energia amb cogeneració i tractament de purins i que pot comportar el tancament de les sis plantes de cogeneració de tractament de purins que hi ha a Catalunya fet que, a la vegada, representa un greu problema per a les 540 explotacions ramaderes que porten purins a aquestes plantes".

 

Propostes i alternatives que Catalunya plantejarà a l’Estat

 

El conseller d’Agricultura ha posat de manifest que “per la significació social, econòmica i mediambiental que tenen aquestes plantes, reclamem que la retribució que rebin per la producció de l’energia elèctrica permeti la seva viabilitat”.

I ha afegit que “això és possible fer-ho per diferents camins”, com són: intentar que l’ordre no s’apliqui a aquestes instal·lacions, aconseguir una moratòria, la modificació dels paràmetres retributius tenint en compte els costos totals de construcció d’aquestes plantes i obrint la porta a una retribució del calor generat. Així mateix ha afegit que “l’Ordre també hauria de contemplar mecanismes i períodes que permetin la seva evolució més enllà dels 15 anys, anant cap a sistemes més sostenibles, amb introducció d’energies renovables (biogàs) que contribueixin també a la lluita contra el canvi climàtic”.