SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 29/11/2004  Ruralcat

L'IRTA ingressa al Consorci SAFE per a la seguretat alimentària a Europa

L'IRTA ha estat admès com a membre de ple dret del Consorci SAFE, el màxim organisme que vetlla per la seguretat dels aliments, des del punt de vista científic, a Europa. Així es va decidir en la reunió de l'assemblea general de l'Associació Europea per a la Seguretat Alimentària del passat 24 de novembre.

Logotips de l'IRTA i el Safe Consortium

La missió del Consorci SAFE és la coordinació i el desenvolupament de la ciència per promoure la seguretat dels aliments a Europa. Un dels objectius principals és donar recolzament a la Comissió de les Comunitats Europees i a l¿Autoritat Europea Alimentària (EFSA). Els criteris establerts per què s¿admeti un membre en el si del Consorci SAFE són la seva excel·lència i la seva independència. A més, els organismes membres han de tenir uns sòlids antecedents d¿aportacions en publicacions científiques de referència de primera línia i tenir establerts mecanismes d¿auditoria per assegurar la qualitat i la consistència de les pràctiques de recerca. El Consorci SAFE és una xarxa europea de centres d¿excel·lència en l¿àrea de la seguretat alimentària. En aquest moment els centres que formen part de la xarxa, a més de l¿IRTA, són:
 • Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), França.
 • Institute of Food Research (IFR), Regne Unit.
 • Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA), Itàlia.
 • TNO Nutrition and Food Research (Food and Nutrition Research), Holanda.
 • VTT (Biotechnology), Finlàndia.
 • Wageningen University and Research Centre, Holanda.

Actuacions del Consorci

Les activitats que caracteritzen al Consorci SAFE se centren en:
 1. Proporcionar informació experta. Els membres del Consorci SAFE són de reconeguda competència a nivell mundial en tots els camps relatius a la seguretat alimentària, incloent la microbiologia (clàssica, predictiva i molecular), la genètica molecular, la toxicologia, tecnologies existents i noves i ciències del consumidor. SAFE aspira a produir Escrits de Posicionament a les àrees científiques clau de les quals es disposarà com a recursos definitius per a reguladors, creadors de polítiques i industrials indistintament.
 2. Identificar temes emergents. Com a líders en la investigació de la seguretat alimentària, els membres del Consorci SAFE treballen conjuntament per identificar els temes futurs de la seguretat alimentària i per planificar les estratègies d'investigació i tecnològiques que es requeriran per adreçar-los. SAFE extrau assumptes científics dels temes d¿interès públic i treballa per crear programes d¿investigació de rellevància.
 3. Construir consorcis d¿investigació. SAFE actua com a nucli ¿ the SAFE Network ¿ per el desenvolupament de consorcis d¿investigació amb col·laboradors múltiples, per exemple, en resposta a Convocatòries per a Propostes del Framework VI Programme de la Comissió Europea. També pot actuar com a "contractista d¿investigació", en resposta als requeriments investigatius d¿agències alimentàries nacionals i de la European Food Safety Authority (EFSA).
 4. Proporcionar entrenament i experiència en la investigació. SAFE aspira a fer seminaris i tallers on un objectiu important és animar als estudiants i als joves científics a obtenir experiència en d¿investigació en la ciència de la seguretat alimentària, construint i nodrint els recursos de la ciència pel futur.
 5. Subministrar informació púbica. SAFE aspira a treballar donant suport a la EFSA i a les agències alimentàries nacionals com una font d¿informació autoritzada, de confiança i independent en temes alimentaris per als ciutadans de tota la Unió Europea. Coopera amb altres xarxes europees rellevants, incloent la xarxa nacional d¿institucions governamentals (European Food Safety Network ¿ EFSN). Proporciona suport material i resums per a professionals de la comunicació, incloent periodistes de premsa escrita i audiovisual, escriptors independents i editors de xarxa.
L¿Administració del Consorci la dirigeix un Comitè Executiu designat pels membres del Consorci SAFE, que és el responsable de la qualitat dels programes científics i del seus resultats.