PROGRAMES AGRÍCOLES ALS EEUU | 28/11/2004  Ruralcat

Califòrnia afronta el futur concentrant els recursos en programes prioritaris

A l'editorial del seu darrer número, la revista California Agriculture, que publica la Universitat de California (UC), indica els canvis substancials que la política agrícola d'aquest estat està a punt d'afrontar.

Vinya a Napa Valley (Califòrnia)

Vinya a Napa Valley (Califòrnia)

La crisi econòmica del territori, provocada per la fallida de les empreses "punt com", ha obligat a reconsiderar els temes que es veuen prioritaris. Segons indica W.R.Gomes, vice-president de la Divisió d'Agricultura i Recursos Naturals (ANR) de la UC, la pujada de les empreses tecnològiques a finals dels anys 90 va fer incrementar el pressupost de l'ARN substancialment, i els seus responsables van preveure fortes inversions en recerca. Però aquest panorama va canviar quan les "punt com" van començar a fer fallida. La recaptació d'impostos a Califòrnia va caure en picat i el pressupost dels ens públics com l'ARN va ser retallat de manera important. Davant aquesta nova situació, els responsables de l'ARN van decidir replantejar la situació i incloure en aquest procés a agents externs a la universitat, vinculats al món agrícola. L'objectiu era obtenir una imatge clara dels temes prioritaris a Califòrnia, al temps que identificar en quins l'ARN podia obtenir beneficis per finançar altres iniciatives i donar un valor afegit a la seva feina.

La importància de concentrar els esforços

Amb aquests objectius, el gener de 2004 l'ARN va iniciar cinc sessions de consultes públiques on va convidar a agents agrícoles i ramaders i als seus propis empleats. Més de 500 persones van fer aportacions, i una que va sorgir a totes les reunions era que l'ARN havia de centrar els seus esforços i recursos en temes prioritaris. Així, a l'ARN van decidir centrar els seus recursos limitats en programes on poguessin marcar una gran diferència i van establir un conjunt de 21 prioritats que es consideren rellevants per a l'agricultura californiana:
  • Es consideren temes d'alta prioritat la seguretat alimentària, la invasió d'espècies alienes, la gestió d'insectes nocius, la sostenibilitat i viabilitat de l'agricultura, la qualitat de l'aigua i el desenvolupament dels joves.


  • Temes de priorita mitja són la qualitat de l'aire, la bioseguretat, l'estat nutricional humà, l'ús de la terra, l'obesitat, la producció orgànica, la qualitat del sòl, l'ús sostenible del recursos naturals, la gestió de residus, els subministrament i localització d'aigua i els incendis forestals.


  • Els temes de baixa prioritat són el treball agrícola, el desenvolupament comunitari, el benestar familiar i la garantia alimentària.
Tot i que els temes de baixa prioritat es reconeixen com a crítics per les necessitats de Califòrnia, és improbable que s'hi puguin dedicar noves inversions en un futur proper. Segons l'autor de l'editorial, focalitzant els recursos limitats d'acord amb aquestes prioritats l'ARN podrà continuar oferint una recerca d'alta qualitat i programes que Califòrnia necessita per continuar essent competitiva als mercats globals i mantenir la seva qualitat de vida.