SECTOR BOVÍ | 28/11/2004  Ruralcat

ASOVAC i APROVAC s'uneixen i creen l'Associació Nacional de Productors de Boví

L¿Asociació Espanyola de Criadors de Carn de Boví (ASOVAC) i de l'Associació Nacional de Productors de Carn de Boví (APROVAC) es fusionen i creen l'Associació Nacional de Productors de Boví (ASOPROVAC).

Vaques

En un comunicat ambdues associacions professionals han destacat que ASOPROVAC neix com a veu autoritzada del sector productor de carn de boví davant de l'Administració nacional i comunitària. Aquesta nova organització aglutinarà el 90% de la producció espanyola de carn de boví, amb prop de 4.000 associats a tot l'estat. Després de diversos mesos de negociació, la concreció d'aquest acord significa, per a ambdues institucions, l'acció més important que associativament ha dut a terme el sector boví espanyol des dels seus orígens. Amb la creació d¿aquesta nova entitat tots els professionals d'enceball estaran representats per una única organització. Així mateix, han assenyalat que confien que ASOPROVAC estarà més ben enfortida i dotada per aconseguir els objectius que es proposin. Algunes d¿aquestes finalitats són el reconeixement de la professionalitat del sector productor i el primer pas per la creació d'una futura interprofessional. La nova associació ha anunciat que l'acord, una vegada sigui ratificat per les seves respectives Juntes Directives i Assemblees, permetrà la defensa permanent per a la millora de les rendibilitats de les explotacions ramaderes. De la mateixa manera, també serà una legítima reivindicació dels seus drets davant dels organismes i institucions corresponents. Respecte al sector, han informat que en aquests moments es troba en un punt d'inflexió marcat per la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC). D¿aquesta llei han indicat que encara es desconeix el model de desacoblament que s'aplicarà a Espanya en pel que fa a la carn de boví. Des d'ASOPROVAC han afegit que al sector també s¿està pendent la possible modificació per a l'any 2005 de la prima especial al boví mascle, en ple procés d'eradicació dels brots de llengua blava detectats al sud d'Espanya.