SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 28/11/2004  Ruralcat

L'etiquetatge dels aliments haurà d'indicar els ingredients al·lergògens

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret pel qual s'incrementa la protecció dels consumidors, especialment dels afectats per al·lèrgies o intoleràncies, facilitant-los una informació més completa sobre els ingredients dels productes alimentosos.

Ingredients que poden provocar reaccions al·lèrgiques

Aquesta norma incorpora la Directiva 2003/89 que recull el criteri del Comitè Científic de l'Alimentació Humana. Aquesta obliga a indicar en l'etiquetatge dels productes alimentaris i de les begudes alcohòliques els ingredients, inclosos els additius, presents en la seva composició que puguin produir reaccions al·lèrgiques en persones propenses a patir-les.

Increment de la seguretat alimentària

El Comitè Científic de l'Alimentació Humana ha reconegut recentment que entre els ingredients que més al·lèrgies causen es troben la llet de vaca, fruites, lleguminoses, ous, crustacis, fruits secs, peix, hortalisses, blat i altres cereals. D'aquesta forma, s'haurà d'incloure una referència clara al nom d'aquests ingredients (un exemple típic és el dels embotits que contenen cereals). Fins ara, aquests ingredients no havien de figurar en l'etiqueta quan la seva presència era inferior al 25 per cent del producte alimentós acabat. Això podia ocasionar problemes entre els consumidors sensibles a algun tipus d'al·lèrgia, ja que no sempre tenien una informació exhaustiva sobre els ingredients dels productes que adquirien.

Begudes alcohòliques

També s¿hauran d¿incloure aquests ingredients en l'etiqueta de les begudes amb un grau alcohòlic superior a l'1,2 per cent, que fins al moment estaven excloses de l'obligació de precisar la seva llista d'ingredients. En aquesta norma s'estableix una pròrroga de comercialització fins al 25 de novembre de 2005 dels productes que, complint la normativa anterior, no s'ajustin a l'establert en aquest Reial decret. No obstant, es permet que els productes que hagin estat etiquetats abans del 26 de novembre de 2005, es puguin comercialitzar fins esgotar les seves existències.