BIOMASSA | 19/02/2014  RuralCat/DAAM

118 expositors participen a la 3a Fira de la Biomassa Forestal de Catalunya

Paral·lelament, el Centre Tecnològic Forestal impulsa la creació del Clúster de la Biomassa i el Govern aprova l'Estratègia per promoure l'activació de la gestió forestal sostenible a través de l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

Els dies 20, 21 i 22 de febrer se celebra la tercera Fira de Biomassa Forestal, l’únic saló de Catalunya dedicat a l’aprofitament energètic d’aquest recurs. 118 empreses perticipen en aquesta Fira, que s’instal·la al recinte del Sucre i que pretén esdevenir una plataforma de divulgació de l’ús de la biomassa forestal per a l’obtenció d’energia i proporcionar un escenari on les diverses empreses i entitats del sector puguin crear sinergies i noves línies de negoci.

El director general de Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares farà una ponència sobre “Els boscos de Catalunya i el concepte de Bioeconomia. Barcelona Bioeconomy Forum BBF 2014” .

El protagonisme del segon dia de la fira el prendrà la sessió titulada Els clústers de la biomassa a Europa, que moderarà la Direcció General de Medi Natural. De les deu del matí a les dotze s’han organitzat diverses sessions com ara la prospecció d’un potencial clúster de la biomassa a Catalunya; diferents clústers europeus, de la idea de clúster a consorci de la biomassa.

La Fira posarà a disposició tant dels professionals del sector com dels ciutadans les solucions tecnològiques que hi ha al mercat i que possibiliten l’ús de la biomassa per a la producció d’energètica, ja sigui en àmbit domèstic o industrial. A més, durant la Fira es duran a terme la jornades tècniques, trobades professionals i visites a instal·lacions amb biomassa.

 

El Centre Tecnològic Forestal impulsa la creació del Clúster de la Biomassa

 

La setmana passada s'han reunit al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) representants de les principals empreses del sector de la biomassa de Catalunya, amb l'objectiu de treballar en la posada en marxa del clúster de la biomassa de Catalunya abans de l’estiu.

Aquesta iniciativa sorgeix d’un Diagnòstic estratègic del sector forestal a Catalunya realitzat l'any 2013 pel CTFC i que apuntava cap a la necessitat de reforçar la gestió sostenible dels nostres boscos, al creixement econòmic ràpid i prometedor d’aquest sector emergent.

El clúster vol reforçar la competitivitat de les empreses del sector de la biomassa a Catalunya, a partir dels seus reptes estratègics, establir mecanismes de dinamització del mercat local de biomassa per usos tèrmics i integrar tots els agents de la cadena de valor. També són objectius del clúster la defensa dels interessos del sector, i els canals de comunicació i divulgació.

 

Estratègia per promoure l'activació de la gestió forestal sostenible a través de l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

 

El Govern ha aprovat l’Estratègia per promoure l'activació de la gestió forestal sostenible a Catalunya a través de l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola de Catalunya.

Es tracta d’una estratègia per al període 2014-2020 que té com a objectius essencials l’aprofitament energètic de la biomassa forestal activant la cadena forestal per millorar l’estat dels boscos de Catalunya, reduir la càrrega de combustible que s’hi acumula any rere any (3 milions de tones l’any), reduir el risc d’incendis, i potenciar la resiliència de les masses forestals, la qual cosa afavoreix la millora de la biodiversitat i la reducció dels efectes negatius del canvi climàtic i dels riscos naturals.

L’estratègia prioritza l’aprofitament dels usos energètics de la biomassa en tots els sectors, atenent a criteris d’eficiència i diversificació, i aposta per no impulsar noves plantes de producció elèctrica.

Així, es preveu que en el marc de l’Estratègia es puguin mobilitzar 500.000 tones més en altres aprofitaments com les de fusta per a serradores, suro i altres productes, que permetria arribar a un volum total de 1.700.000 tones en l'horitzó 2020, i representa el 50% del que creixen els boscos cada any. També es calcula que evitarà l’emissió de més de 270.000 tones de CO2 a l’atmosfera l’any 2020.

A la millora ambiental cal afegir els efectes induïts (socials, econòmics i territorials) sobre l’activitat a les zones rurals que aportarà i que suposarà la creació de 1.900 nous llocs de treball directes i indirectes.

Aquesta Estratègia s’inscriu en els objectius del nou Pla general de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 així com en els de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea i del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012-2020.