POLÍTICA VITIVINÍCOLA | 28/11/2004  Ruralcat

MAPA, CC.AA. i consells reguladors preparen el Pla Estratègic Vitivinícola

El director General d'Alimentació i Indústria Alimentària del MAPA, Jorge Santiso, ha presentat a Santiago de Compostel·la el Pla Estratègic Vitivinícola, que definiran experts del sector en unes jornades els propers 1 i 2 de desembre. L¿objectiu és reactivar la demanda i mantenir uns nivells de renda adequats per als viticultors.

Raïm

Els primers treballs per a la redacció d'aquest Pla, que podrà estar preparat al llarg del proper semestre, es portaran a terme l¿1 i 2 de desembre amb la celebració d'unes Jornades a Santiago de Compostel·la. Hi participaran les Comunitats Autònomes, els Consells Reguladors, les Organitzacions Professionals, representants del sector productor, transformador, i de la distribució, a més d'experts en la matèria. Tots ells elaboraran conjuntament un document que plasmarà la visió i interessos de tots els agents implicats, així com les directrius i actuacions que haurà de recollir el Pla Estratègic.

Actuacions a curt i mig termini

En el seu contingut, a més d'una anàlisi sobre el mercat i el sector productor enfront de la demanda nacional, europea i de tercers països, es recolliran actuacions a curt i mig termini per assolir un rellançament del sector. Durant les Jornades s'organitzaran tres taules de treball, en les quals s'analitzaran tres grans àrees d'actuació com són la producció i potencial vitivinícola, la demanda, i l'estructura del sector. En cadascuna d'aquestes taules hi haurà quatre ponents i un coordinador encarregat de moderar el debat i elaborar les conclusions. L¿objectiu és abordar, entre altres temes, aspectes com els condicionaments externs i interns, l'evolució de superfícies i produccions, la situació del mercat mundial del vi l'evolució i condicionaments del consum, així com la vertebració del sector nacional, l'organització interprofessional o el model cooperatiu.

Desequilibri entre l¿oferta i la demanda

Entre les preocupacions del sector, Santiso ha destacat la forta competència que existeix en els mercats exteriors, que ha provocat un desequilibri entre l'oferta i la demanda. Actualment hi ha una oferta creixent de vins, tant a Espanya com en el mercat internacional, i una demanda decreixent en els països tradicionalment productors. Segons Santiso, és necessari aprofitar l'ampliació de la Unió Europea cap a l'Est per introduir els vins espanyols en aquests mercats. Les conclusions d'aquests debats seran presentades al plenari per un coordinador general que s'encarregarà de l'elaboració del document final, el qual servirà de base per a la preparació del Pla.