NOVES TECNOLOGIES | 25/11/2004  Ruralcat

Acord entre el MAPA i la Casa de la Moneda per prestar serveis administratius via Internet

El Ministeri d'Agricultura i la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre han signat un conveni per a la prestació de serveis de certificació de signatura electrònica i altres relatius a l'administració electrònica per 217.518 euros.

Santiago Menéndez de Luarca i Sixto Heredia en l'acte de signatura de l'acord

Font: MAPA

En un comunicat, el Ministeri ha detallat que la signatura es va realitzar entre el subsecretari d'Agricultura, Santiago Menéndez de Luarca, i el director general de la Fàbrica Nacional de Moneda, Sixto Heredia, i que el conveni distribuït en quatre anualitats va ser autoritzat en Consell de Ministres, el passat mes d'octubre. La FNMT-RCM està facultada per prestar els serveis tècnics i administratius necessaris per garantir la seguretat, validesa i eficàcia en l'emissió i recepció de comunicacions i documents a través de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques (EIT), en l'àmbit d'actuació del Programa de Traçabilitat Ramadera i els seus Derivats. En l'exercici d'aquestes funcions, i a fi de millorar la transparència dels circuits comercials que recorren les produccions ramaderes, el servei EIT es perfila com una eina electrònica de gran ajuda, que permet la transferència d'informació ininterrompuda des de l'explotació fins a les indústries de transformació i finalment al consumidor. Els certificats o títols d'usuari que expedeixi la FNMT-RCM són universals i per tant, serviran per a les relacions jurídiques que, a aquest efecte, mantinguin els usuaris amb les diferents administracions públiques i, si escau, en l'àmbit privat que admetin la utilització d'aquests certificats, en els seus registres, procediments i tràmits. Els mitjans tècnics emprats permetran demostrar la fiabilitat del servei de certificació electrònica, la constatació de la data i hora d'expedició, suspensió o revocació d'un certificat, entre uns altres. A més, tindran la deguda protecció contra alteracions, així com els nivells de seguretat tècnica i criptogràfica idonis. Per aquest motiu, el MAPA disposarà d'una xarxa d'oficines d'acreditació, a determinar, que hauran de tenir els mitjans informàtics precisos per connectar-se telemàticament amb al FNMT-RCM. En elles, l'acreditació i identificació dels sol·licitants dels certificats exigirà la comprovació i verificació de la seva identitat i conformitat.