REFORMA OCM | 24/11/2004  Ruralcat

El MAPA aposta per elevar els fons hortofrutícoles amb el pressupost que no s'executa

La ministra d'Agricultura, Elena Espinosa, aposta per elevar la dotació dels fons operatius que reben les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH) utilitzant la part del pressupost que no s'executa, que oscil·la cada any entre el 5 i el 25 per cent del total.

Fruites i hortalisses al mercat

Espinosa va exposar davant la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Senat la postura del Govern davant la futura reforma de l'Organització Comuna de Mercat (OCM) hortofrutícola, que es preveu s'aprovi l'any vinent. La ministra va insistir davant els senadors que la reforma de l'OCM de fruites i hortalisses està en fase de debat previ i que la Comissió Europea tan sols ha remès als Estats membres dos qüestionaris amb preguntes obertes, però no una comunicació ni una proposta. Va reiterar que Espanya creu adequats els principis bàsics de l'OCM de 1996, pel que només serien necessaris canvis que milloressin la competitivitat del sector, a través de la concentració de l'oferta i del reforçament de les OPFH. Així, va indicar que Espanya podria donar suport a que es flexibilitzi la constitució i el funcionament de les OPFH per elevar l'associacionisme, encara que va matisar que s'han de mantenir aspectes fonamentals, com el lliurament de la producció. A més, la ministra va advocar per augmentar la dotació dels fons operatius amb el pressupost de l'OCM que no s'executa (entre el 5 i el 25 per cent cada any). Quant la gestió de crisi del sector, Espinosa va defensar l'eficàcia de l'actual mecanisme de retirada de productes, encara que va reconèixer que presenta dificultats, pel que és necessari agilitar-lo. Sobre la introducció d'elements que elevin el consum de fruites i hortalisses, la ministra va afirmar que seria interessant abordar aquest aspecte, encara que va recalcar que s'ha de fer amb fons horitzontals de la Política Agrària Comuna, sense recórrer al limitat pressupost de l'OCM. La ministra va donar la possibilitat que els productors de fruites i hortalisses puguin escollir entre els fons de l'OCM i els de desenvolupament rural, amb la condició que els Estats membres garanteixin que no es produeixi un doble finançament, i la vinculació de les ajudes per als productes transformats a l'existència de contractes amb la indústria.