25 I 26 DE NOVEMBRE | 24/11/2004  Ruralcat

Taller pràctic sobre Validació de mètodes d'anàlisi microbiològica UNE-EN ISO/IEC 17025

Els dies 25 i 26 de novembre tindrà lloc al Laboratori Agroalimentari de Cabrils (Barcelona), un taller pràctic sobre Validació de mètodes d'anàlisi microbiològica UNE-EN ISO/IEC 17025. Aquesta jornada forma part del Programa de Tallers Pràctics per a l'any 2004, organitzat pel Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.

Portada del tríptic del taller

Anna Jubert i Jordina Faurat, llicenciades en farmàcia i químiques respectivament, seran les professores d'aquest taller, que està dirigit a tècnincs dels laboratoris d'anàlisi. El curs comença amb una Introducció a la validació de mètodes d'anàlisi microbiològica i acaba tractant de com estimar la incertesa dels resultats. Les places d'aquest taller són limitades. Per fer la reserva cal trametent per fax el full d'inscripció i el comprovant bancari del pagament. El preu és de 270 euros i les persones que hagin assistit a totes les sessions del taller rebran un certificat acreditatiu. Podeu trobar informació més detallada en el web del Registre de Laboratoris Agroalimentaris tres mesos abans de la jornada. En el web hi trobareu la butlleta d'inscripció.