AGROALIMENTACIÓ | 25/02/2014  RuralCat

Barcelona Activa i Mercabarna analitzen la Indústria agroalimentària

Han publicat un informe que, de manera breu i concisa, dóna a conèixer quines són les principals tendències d'aquest sector, tant pel que fa a l'activitat com als perfils professionals associats a aquestes noves tendències, i les pautes de canvi

El document “Indústria agroalimentària: Informe sectorial 2013”, comença fent una presentació del sector, aportant xifres dels principals àmbits d’activitat. Posteriorment, analitza les principals tendències del sector agroalimentari, per acabar detallant les seves debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

 

Tendències presents i de futur


L’informe assenyala com les empreses de la indústria agroalimentària es caracteritzen per presentar un interès cada cop major en la introducció d’innovacions tecnològiques que els permeti mantenir la seva competitivitat. Aquestes innovacions tecnològiques s’apliquen en dos àmbits: per una banda, en el procés productiu per tal de reduir els costos i poder competir amb menors preus, i per altra banda, en els productes per tal d’adaptar-se als canvis en les pautes de consum dels diferents segments de la població. Finalment, s’espera una major producció per part de les empreses distribuïdores i a més un increment dels processos de concentració horitzontal i d’integració vertical per part de les pimes degut a la seva incapacitat d’ampliar la seva dimensió, principalment en els àmbits d’activitat dels elaborats carnis i de fruites i verdures transformades.

 

Perfils professionals i ocupacions més demandats

 

Entre els perfils professionals més demandats es troben els professionals amb formació en administració i direcció d’empreses, publicitat i màrqueting, sobretot en les activitats comercials i de vendes. Les empreses que exporten i importen requereixen persones que coneguin l’anglès, no obstant, al sector català predominen les pimes sense activitat exportadora i importadora. Per altra banda, l’increment de la necessitat d’innovació en el procés productiu fa créixer la demanda d’enginyers, de tècnics i de dissenyadors industrials.

Entre les ocupacions amb major demanda destaquen els tècnics i els mecànics de manteniment de maquinària industrial, els comercials del sector de l’hostaleria i els comercials de les cadenes alimentàries. Pel que fa als perfils de major qualificació, destaquen els tècnics en seguretat alimentària, els controller, els directors i els encarregats de la producció.

 

Oportunitats de futur


L’increment de la dimensió mitjana de les empreses a través de processos de concentració horitzontal i d’integració vertical, tal i com succeeix en altres sectors de l’economia, pot generar oportunitats i el desenvolupament del sector.

L’informe afegeix que la indústria agroalimentària ha de continuar adaptant-se als canvis d’hàbits i de consum de la societat. Alguns dels reptes més rellevants pel sector són: la diferenciació dels productes a través de la qualitat i l’origen (millorar la traçabilitat i la indicació d’origen), aliments saludables, aliments funcionals, productes ecològics, noves famílies de consumidors (per exemple persones nouvingudes o singles) i alimentació com a factor cultural.