PROMOCIÓ AGROALIMENTÀRIA | 23/11/2004  Ruralcat

La Diputació de Lleida cofinançarà un projecte per promocionar productes tradicionals mediterranis

La Diputació de Lleida aportarà 96.377 euros al projecte ¿Assaborir el Mediterrani: identitat, innovació dels productes tradicionals¿, segons ha aprovat el ple d¿aquest organisme. Aquest programa Interreg (entre regions) serà cofinançat per la Unió Europea.

Pomes

Pomes

El projecte, promogut per l¿Associació de Defensa del Patrimoni de Mértola de Portugal, durarà dos anys i tindrà un pressupost total de 299.296,40 euros. Els socis generals són Espanya, Itàlia, Portugal i el Marroc. L¿objectiu, segons ha manifestat la Diputació, és promoure els productes tradicionals mediterranis (productes agroalimentaris, artesans, hàbits alimentaris saludables, gastronomia...) a través d¿una sèrie d¿accions concretes, entre les quals destaquen les següents:
  • Es crearà d¿una Agència per a la Gestió Integrada de Qualitat i Innovació dels Productes Tradicionals del Mediterrani (AGIPTAM), on es mediarà entre consumidors, productors, agents econòmics i culturals, autoritats públiques i investigadors.


  • Es faran cicles de formació per a tots els agents implicats i es mirarà d¿incentivar els productors i els possibles inversors a nivell dels productes tradicionals dels països mediterranis.


  • S¿editarà un manual de qualitat per a divulgar i comercialitzar els productes tradicionals.


  • Es definirà una demarcació regional d¿imatge turística en la vessant gastronòmica dels productes tradicionals mediterranis.


  • S¿organitzarà un premi de qualitat per al productor més innovador.


  • Es dedicaran esforços a estudir el cicle de vida i producció dels productes tradicionals i les característiques dels consumidors.


  • S¿organitzarà la Primera Trobada de Productors Tradicionals del Mediterrani, on es presentarà l¿estudi efectuat, i es discutiran els resultats finals.


  • Es crearà un lloc web dels Productes tradicionals del Mediterrani, on s¿hi podrà trobar informació dels productors, punts de venda, notícies, fòrums, i comerç electrònic.