DOSSIER TÈCNIC | 20/01/2020  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 100: 15 anys, 100 números

La línia editorial Dossier Tècnic, amb la publicació del present monogràfic, arriba al número 100 en els seus 15 anys d’història (2005-2020).

Per sectors, el 44% dels Dossiers han estat dedicats a l’agricultura

Per sectors, el 44% dels Dossiers han estat dedicats a l’agricultura

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector. L’objectiu del Dossier tècnic és la transferència de la recerca i la innova­ció que es fa a Catalunya.

El Dossier Tècnic número 100 “Recerca i transferència de coneixement al sector agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya” vol ser un aparador de la innovació, la recerca i la transferència tecnològica que es fa a Catalunya en diferents àmbits: alimentació, gastronomia, agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca, turisme, canvi climàtic, biodiversitat, etc., que es porta a terme als centres de recerca, a les univer­sitats, al propi Departament i a altres institucions que generen coneixement per al desenvolupament i la millora del sector.

Aquest monogràfic número 100 també vol ser un sentit homenatge a totes les persones que han col·laborat i col·laboren en la redacció, edició i publicació i que han fet possible aquests 15 anys de Dossier Tècnic.

Algunes dades d’aquests 15 anys i 100 Dossiers Tècnics:

Dels 100 monogràfics editats, se n’han traduït 31 al castellà i 13 a l’anglès. Per sectors, el 44% dels Dossiers han estat dedicats a l’agricultura, el 15% al sector forestal, pesquer i medi rural, el 13% a la ramaderia, l’11% a la gestió de l’empresa agrària i de la producció, el 10% a l’energia, reg i medi ambient i el 7% a les indústries transformadores i alimentació.

En aquests 15 anys hi han par­ticipat 562 experts, s’han editat 2.912 pàgines i s'han imprès 460.000 exemplars. S’han publicat 93 entrevistes i 462 articles caracteritzats pel seu rigor cientificotècnic i per la varietat i transversalitat dels temes, sempre re­lacionats amb les necessitats específi­ques dels diferents sectors productius.

Tots els Dossiers Tècnics es troben en format digital a RuralCat, i a data d’avui s’han realitzat 275.000 descàrregues.

Font: RuralCat

El més llegit

Abonat el darrer pagament dels ajuts directes dissociats de la PAC del 2020 per un import total d'11,4 milions d’euros

Publicats els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya de l’any 2020

La Universitat de Lleida crea una aplicació web per a l'estimació del creixement dels porcs d’engreix