SUSPENS EN FRUITA, VERDURA I PEIX | 13/05/2010  Fundació Alícia

La Fundació Alícia i Talència avaluen l'alimentació dels escolars catalans

Les dades sobre el consum diari de fruita, verdura i peix dels joves catalans està per sota del que és recomanable i saludable. Segons un estudi realitzat de febrer a març de 2010 per Talència i la Fundació Alícia, el consum mitjà de fruita i verdura dels joves d'entre 10 i 18 anys és inferior a dues racions diàries i només un 5% dels alumnes assoleix les cinc racions que recomana la SENC (Societat Espanyola de Nutrició Comunitària). Quant al peix, més del 40% dels estudiants en prenen com a mínim dos cops a la setmana, però un 23% no en menja mai.

nena manjant 051310 cont

 

Una dada positiva és que el consum mitjà de llegums és superior a la ració setmanal. El 40% en menja dues o més vegades a la setmana. Tot i això, prop del 20% de joves no en menja mai. L'estudi reflecteix també altres dades positives, com que el 80% dels estudiants arriba a l'escola havent esmorzat alguna cosa (tot i que encara s'està avaluant l'adequació nutritiva d'aquests esmorzars). I també la moderació entre els joves en relació a la ingesta setmanal de begudes refrescants i pastisseria.
 
L'estudi recull les dades de 1.375 alumnes de entre 10 i 18 anys procedents de 30 escoles d'arreu de Catalunya (entre els joves estudiants que hi participen també hi ha representació del Bages, el Berguedà i l'Anoia) i el País Valencià que han anotat meticulosament tot allò que mengen i beuen al llarg d'una setmana sota la tutoria dels seus professors.
 
El text qualifica de “preocupant” que únicament l'1% dels joves enquestats assoleixi les recomanacions de consum diari de verdura (dues racions). Aquesta ingesta no presenta gairebé diferències ni per sexes ni per edat. Quant al consum de fruita, tan sols el 7% dels enquestats assoleix les dues o tres peces de fruita recomanades. La dada és pràcticament similar per sexes tot i que, per grups d'edats, qui més en menja són els alumnes d'entre 16 a 18 anys.
 
Aquest baix consum de fruita i verdura dels joves catalans ja es va constatar en la darrera enquesta de consum d'aliments i nutrients realitzada en el marc de l'estudi “Avaluació de l'estat nutricional de la població catalana 2002-2003” dut a terme per la Direcció General de Salut Pública del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Quasi aprovat en llegums i suspens en peix

Els valors obtinguts quant al consum de llegums són més esperançadors, un 36% dels participants segueix les recomanacions oficials (dues o més racions a la setmana) i quasi un 40% en menja com a mínim un cop. D'altra banda, l'estudi assenyala que els nois i noies de 10 anys són els que menys llegums consumeixen a la setmana i, a mesura que augmenta l'edat, el consum s'incrementa lleugerament. És notable, per negatiu, que un 25% dels joves no en mengi mai. L'estudi recomana aprofundir els coneixements del joves sobre aquests aliments, ja que molts no saben distingir entre llegums i verdures.
 
Els resultats extrets quant al consum de peix es situen per sota del que seria desitjable, tot i que un 20% d'estudiants no en menja mai, més del 40% ho fa dues o més vegades a la setmana, i aquesta dada és positiva. Quant al consum de peix blau, el 50% dels enquestats en pren com a mínim un cop a la setmana.

 

Els refrescos i la pastisseria, amb moderació

Com a dada positiva, apareixen els valors obtinguts quant al consum de begudes refrescants. Més del 65% dels enquestats beuen moderadament refrescos durant la setmana (menys de 660 ml a la setmana, el corresponent a dues llaunes o uns tres vasos).
En aquest àmbit, s'observa una lleugera diferència per sexes, ja que les noies consumeixen aquestes begudes amb més moderació que els nois. Per edats, els alumnes de 10 anys són els qui fan un consum més responsable, mentre que la franja que va dels 16 als 18 són els qui més en prenen. Cal destacar, però, que hi ha un col·lectiu, d'aproximadament un 18% que en fa un consum excessiu, més de cinc llaunes o entre vuit i nou vasos a la setmana, dada que indica que segurament en prenen diàriament.
 
Els resultats quant al consum de pastisseria, brioixeria i aperitius dolços també es qualifiquen de bons, ja que el 57% en fa un consum moderat segons les dades obtingudes, sense diferències destacables per sexes o edat. No obstant, com a contrapunt negatiu, s'ha detectat que aproximadament un 15% en pren diàriament.

 

Esmorzar a casa abans d'anar a l'escola

Els experts assenyalen que esmorzar a casa ajuda al rendiment físic i intel·lectual i millora la concentració a classe. Un dels aspectes més favorables de l'estudi és que reflecteix que gairebé el 80% dels nois i noies acudeixen a l'escola havent esmorzat alguna cosa a casa. El grup d'alumnes de 10 anys acostuma a esmorzar més vegades a casa i, a mesura que augmenta l'edat disminueix la freqüència.
 

Els escolars proposen millores en la dieta

Una de les novetats d'aquest projecte és que, mitjançant l'aprofitament de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació), permet continuar interaccionant amb les escoles, tant per aprofundir en algun aspecte concret de l'estudi com per a facilitar i intercanviar eines i coneixements que fomentin els bons hàbits alimentaris.
 
Els treballs i propostes de millora presentades pels escolars de totes les classes participants es penjaran al web de Recerca en Acció per tal que la resta de centres catalans puguin aprofitar-se’n. A més, es premiaran amb tallers de cuina a la seu de la Fundació Alícia a Món Sant Benet (que ja disposa d'una àmplia oferta regular de tallers dedicats a la bona alimentació i rep escolars diàriament de totes les edats) a les 3 classes que presentin les millors accions. I és que, pel que fa a Alícia, l'estudi s'emmarca dins del conjunt d'accions de promoció d'hàbits alimentaris que desenvolupa la Fundació i el Projecte SI, programa liderat pel Dr. Valentí Fuster per al foment de la salut integral en l'àmbit escolar.