16 DE DESEMBRE | 21/11/2004  Ruralcat

II Jornada de Cultius hidropònics

El proper 16 de desembre l¿Escola de Capacitació Agrària Mas Bové, a Constantí, acollirà la II Jornada de cultius hidropònics, que tractarà la gestió de la fertilització i la gestió del nitrogen en el cas dels conreus hortícoles.

II Jornada de Cultius hidropònics

En aquesta jornada es presenta la situació actual dels conreus hidropònics mediterranis i la possibilitat d¿optimitzar i millorar el subministrament d¿aigua i nitrogen en el cas d¿un conreu de tomàquet fora del sòl. En la segona part de la jornada s¿analitza la recirculació com a tècnica complementària dels conreus sense sòl que permet retornar al sistema els excedents d¿aigua i de fertilitzants resultants de la fertirrigació. L¿establiment del circuit tancat que comporta la recirculació resol la problemàtica derivada de la lixiviació dels fertilitzants i, en particular, dels nitrats. La recirculació afegeix un plus de sostenibilitat a les tècniques de conreu sense sòl i s¿adiu amb les exigències establertes per a les zones vulnerables, quan a la gestió dels nitrats en relació al medi ambient. Simultàniament l¿ús de la recirculació permet millorar l¿eficàcia en l¿ús de l¿aigua i dels fertilitzants dels conreus hortícoles intensius. A les 17h, el Sr. Josep Barberà, cap de l¿Oficina Comarcal del Baix Camp del DARP, presentarà la jornada. A les 17:15h, el Sr. Pere Muñoz, del departament de Tecnologia Hortícola de l¿IRTA-Centre de Cabrils, parlarà de la fertilització nitrogenada en un conreu de tomàquet sota hivernacle. A les 18:30h, després d¿un descans, el Sr. Oriol Marfà, del departament de Tecnologia Hortícola de l¿IRTA-Centre de Cabrils, explicarà la Recirculació en conreus hortícoles. Finalment, a les 19:30h, el Sr. Jaume Grau, director de l¿Escola de Capacitació Agrària de Mas Bové del DARP, clourà la jornada. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el díptic de la jornada o be posar-vos en contacte amb els organitzadors.
Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca
IRTA de Cabrils

Ctra. de Cabrils s/n
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel. 93 753 02 11
oriol.marfa@irta.es
pere.munoz@irta.es
ECA Mas Bové
Ctra. de Reus al Morell ¿ km 4,5 Constantí
Apartat 527 43280 Reus
Tel. 977 34 32 89
aecacon.darp@gencat.net
Oficina Comarcal del Baix Camp
Passeig Sunyer, 4-6, 2n 2a
43202 Reus
Tel. 977 42 01 46
abcamp.darp@gencat.net
Assessorament Rural i Innovació Tecnològica
Av. Catalunya, 50
43002 Tarragona
Tel. 977 25 04 12
anton.ballbe@gencat.net
Federació d¿Agrupacions de Defensa Vegetal SELMAR
Masia Can Rafés, s/n
Santa Susanna
Tel. 629 76 41 34
altma@mx2.redestb.es