ESTUDI DEL SECTOR | 18/11/2004  Ruralcat

El MAPA presenta els estudis de comportament dels agents del sector agroalimentari

La Ministra d'Agricultura, Elena Espinosa, ha presentat els estudis de l'Observatori de Consum i la Distribució Alimentària i el Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari. La titular del MAPA ha insistit en la necessitat de subministrar periòdicament informació sobre els aspectes de la comercialització agroalimentària.

Portada de l'estudi sobre la comercialització agroalimentària a Espanya. Foto: MAPA

Portada de l'estudi sobre la comercialització agroalimentària a Espanya. Foto: MAPA

Segons Espinosa, es tracta de combinar valoracions subjectives amb dades objectives. Així es vol ampliar el camp d'investigació i anàlisi a tots els agents de la cadena agroalimentària, amb la finalitat de dotar de transparència als mercats. En aquesta línia, el MAPA està combinant nous instruments que manegen percepcions i valoracions subjectives dels implicats en la comercialització, amb instruments clàssics d'anàlisi a partir de dades objectives, per obtenir un coneixement més precís del món agroalimentari.

Observatori de Consum i la Distribució Alimentària

Espinosa s¿ha referit en primer lloc a l'estudi de l'Observatori de Consum i la Distribució Alimentària, com complement del Panell de Consum Alimentari, que ha permès conèixer els hàbits de consum de la població. En aquest estudi no només es pregunta als consumidors sobre com compren i com consumeixen sinó que també es pretén donar a conèixer l'opinió dels agents de la distribució. Anualment es pregunta l'opinió de 10.500 consumidors, dels quals 2.500 són enquestats a la sortida de l'establiment on han realitzat la compra i 8.000 per enquesta telefònica. A més es realitzen 400 entrevistes a professionals de la distribució dels principals canals de venda. D¿entre els resultats que s¿obtenen de l¿Observatori destaquen els següents:
  • A l¿hora d¿escollir un establiment de compra, els motius indicats per gairebé el 60% dels enquestats són la proximitat i la qualitat dels productes. El preu és només el tercer motiu, indicat per un 40% dels enquestats.
  • Els aliments que més es consumeixen diàriament són el pa i els seus derivats, fruites i hortalisses i productes lactis. Pel que fa a la carn, peix i embotits, el consum mig està al voltant dels 10 dies al mes.
  • Els agents de la distribució opinen que els productes de marca pròpia que tenen millor acceptació són la llet i els productes lactis.
  • L¿alta competència en preus és la major dificultat que troben els distribuïdors per a la venda dels seus productes. En segon lloc hi ha la cada cop major exigència dels consumidors.

Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari

Pel que fa al Baròmetre del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari, la ministra ha destacat que es tracta d'un estudi pioner a la Unió Europea que cobreix un buit d'informació i que contribuirà a facilitar transparència als mercats. Per això, es realitza una enquesta trimestral als diferents agents del sector agroalimentari. Per a la seva elaboració s'enquesten 4.200 productors, 400 majoristes, 2.800 industrials, altres punts distribuïdors i 8.800 consumidors. Les enquestes es divideixen en àrees d'interès com són la percepció de la conjuntura econòmica personal i del país, del sector agroalimentari, nivell de confiança en relació amb la compra i consum de productes d'alimentació, i grau de satisfacció en les relacions comercials entre els agents de la cadena de valor. D¿entre els resultats que s¿obtenen del Baròmetre destaquen els següents:
  • Tots els agents coincideixen que l¿evolució del sector agroalimentari a l¿últim any ha estat positiva, amb un percentatge de satisfacció del 50%.
  • Tots els agents es mostren optimistes davant les perspectives de vendes per als propers mesos, amb un percentatge de satisfacció del 50%.
  • La majoria de productors considera bastant (42,7%) o molt important (16,8%) el paper que juga l¿associacionisme en els seus negocis.
  • La majoria dels consumidors consideren que els aliments s¿adapten a les seves necessitats (63,4%).
  • La majoria del sector industrial està satisfet (65,2%) amb el nivell d¿implantació de les noves tecnologies a les empreses.
  • La majoria dels consumidors (61,1%) mostren bastanta confiança en el consum dels aliments.