SANITAT ANIMAL | 17/11/2004  Ruralcat

Entren en vigor les noves mesures de lluita contra la febre aftosa

A partir d'avui entren en vigor les noves mesures de lluita contra l'aparició de focus de febre aftosa, després de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat del Reial decret del Ministeri de la Presidència que recull les iniciatives de lluita contra aquesta malaltia.

Ramat de vaques al camp

La norma estableix mesures preventives per evitar l'arribada de la febre aftosa a la Unió Europea i al bestiar, a partir de països veïns o per la introducció en el territori de la Unió d'animals vius i productes d'origen animal. Igualment contempla les actuacions per al cas de sospita de presència de la malaltia, i les mesures de lluita a aplicar en cas de confirmació de l'existència d'algun focus. Entre les novetats està l'establiment d'una nova política de vacunació d'urgència, i l'aplicació dels principis de regionalització, a fi de permetre la posada en pràctica de mesures estrictes de lluita contra la malaltia en una part determinada de la Unió Europea. En relació amb les vacunes, queda subjecta la seva producció al control oficial de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, en coordinació amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. La comercialització d'aquestes vacunes haurà de ser supervisada per les autoritats competents. Entre altres mesures, s'estableixen també els requisits per a la realització d'una vacunació d'urgència, que podrà aplicar-se quan s'hagin detectat focus i existeixi una amenaça de propagació a la resta del territori nacional. També s'estableixen mesures en cas que existeixi risc per situació geogràfica, condicions meteorològiques o per contacte entre explotacions situades a Espanya i explotacions en un altre Estat membre on s'hagin detectat focus de la malaltia.