R+D | 03/03/2014  RuralCat / Neiker-Tecnalia

Els pinsos basats en colza redueixen fins a un 13 per cent les emissions de gasos d'efecte hivernacle

La utilització de coca de colza en l'elaboració de pinsos per al bestiar redueix fins a un 13% les emissions de metà i diòxid de carboni, segons els primers resultats de la investigació realitzada per Neiker-Tecnalia en el marc del projecte Life-Seed Capital

En concret, la introducció d'aquesta planta oleaginosa en l'alimentació animal redueix entre un 6 i un 13% les emissions de metà i entre un 6,8 i un 13,6% les de diòxid de carboni.

La coca de colza, també anomenada 'coca greix', és el subproducte que s'obté després premsar la planta per extreure el seu oli.

La introducció d'aquest preparat d'oleaginoses en la dieta dels remugants també millora l'eficiència d'ús de la matèria orgànica digestible entre un 4,4 i 10,1% i redueix la fermentació de la dieta entre un 6,2 i 11,8 %, sense minvar la seva digestibilitat.

El projecte Life-Seed Capital està finançat per la Unió Europea a través del programa Life + i està liderat per l'Institut Basc d'Investigació i Desenvolupament Agrari Neiker-Tecnalia i pel Centre Multidisciplinar de Tecnologies per a la Indústria Cemitec. El projecte pretén aprofitar els cultius de colza per millorar la productivitat agrària i reduir al mateix temps l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Els avantatges de la utilització d'aquest vegetal comencen des del seu propi ús com a cultiu de rotació, ja que és capaç d'augmentar la productivitat del cereal i millorar l'estructura del sòl. Un cop collida, la colza es pot emprar com a biocombustible i afegir-se al dièsel en diferents proporcions després d'un simple premsat en fred. El producte rebutjat en aquest procés s'empra al seu torn per a l'elaboració de pinsos animals, amb la consegüent reducció de costos per al ramader i amb una major eficiència en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.