TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 16/11/2004  Ruralcat

S¿acorda la creació del Centre Tecnològic Agroalimentari de Lleida

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, el conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, i el rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas, han signat un acord de col·laboració per crear el Centre de Lleida, que potenciarà el sector amb la creació d'una unitat compartida de serveis per a la recerca, el desenvolupament i la utilització d'infraestructures.

Rañé, Ros i Viñas en la signatura del conveni

Rañé, Ros i Viñas en la signatura del conveni. Foto: La Paeria

La signatura d¿aquest conveni esdevé el punt de partida per a la realització d¿un estudi que confirmarà l'especialització i planificació estratègica del Centre. Aquest treball permetrà conèixer el teixit industrial relacionat amb les tecnologies agroalimentàries de les comarques de Lleida i detectar quines són les seves principals necessitats pel que fa a R+D+i. Aquesta informació permetrà establir els recursos humans, materials i econòmics del futur centre. El Centre de Lleida contribuirà a potenciar el sector agroalimentari a través de l¿aprofitament del coneixement universitari, basat en la capacitat de què disposa la Universitat de Lleida en aquest camp. Es crearà una unitat compartida de serveis per a la recerca, el desenvolupament i la utilització d¿infrastructures. La seva ubicació física serà el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. El desenvolupament d¿aquest centre s¿inclou dins l¿objectiu del Departament de Treball i Indústria de fomentar l¿R+D+i en aquelles activitats industrials que mostren un important potencial de creixement, com és el cas de la indústria agroalimentària. En aquest sentit, serà el segon d¿un conjunt de tres centres relacionats amb l¿aplicació de la biotecnologia en l¿àmbit de les indústries agroalimentàries que es desenvoluparan a Catalunya. A més, el Ministeri d'Educació i Ciència donarà ple suport a la consecució del Parc Científic i Tecnològic. El director general de Política Tecnològica, Carlos Alejardre, i el secretari general de Política Científica i Tecnològica, Salvador Barberà, han qualificat el projecte d'"excel·lent proposta", ja que s'emmarca en la línea d'ajuts que està preparant el Ministeri per als Parcs Tecnològics, que es convocaran a partir del mes de gener.

Impuls de la innovació tecnològica a les empreses catalanes

Amb l'objectiu d'assegurar la competitivitat del teixit industrial català, el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat ha anunciat pel 2005 la creació d¿una Xarxa de Centres Tecnològics (XCT), que s¿articularà amb els centres que actualment ja estan en funcionament. L¿objectiu és que la Xarxa estigui formada, a final de legislatura, per entre 8 i 10 centres tecnològics, especialitzats en un tipus de tecnologia amb criteris d¿excel·lència a nivell nacional i internacional, de forma que per la seva mida, grau de coneixement, especialització i recursos tecnològics puguin prestar serveis de suport a la innovació de forma continuada. La creació de la Xarxa de Centres Tecnològics s¿emmarca dins del nou Pla interdepartamental de Recerca i Innovació (PRI) 2005-2008, que vol situar Catalunya en una posició avançada al mercat internacional.

Registre de Centres Tecnològics de Catalunya

Atès que la Generalitat considera la transferència tecnològica com un dels eixos estratègics pel desenvolupament industrial, el passat 7 de setembre es va crear el Registre de Centres Tecnològics de Catalunya, la primera eina que existeix a Catalunya per ordenar els Centres Tecnològics. El Registre permetrà un coneixement real del sistema català d¿innovació i identificar les entitats que composen l¿oferta científica i tecnològica catalana. Les dues categories de centres que formen part d¿aquest registre són els Centres Tecnològics i els Centres de Difusió Tecnològica.