AJUTS | 24/01/2020  Ruralcat

PAC 2019. Abonats 5,34 milions d’euros d’ajuts de pagament bàsic, greening, complement de joves i règim de petits agricultors a 518 agricultors

Amb aquest pagament els beneficiaris a qui ara es paga reben els imports del 95% dels ajuts directes desconnectats de la PAC, corresponents a 2019, i el 100% en el cas del règim dels petits agricultors.

Amb aquest pagament els beneficiaris reben els imports del 95% dels ajuts directes desconnectats de la PAC

Amb aquest pagament els beneficiaris reben els imports del 95% dels ajuts directes desconnectats de la PAC

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya efectua, aquesta setmana, el primer pagament dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) 2019 a 518 beneficiaris per valor de 5.340.175 euros, corresponents als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves, i els ajuts del règim de petits agricultors.

És el pagament als agricultors a qui es va endarrerir l’abonament que es va fer el passat dos de desembre dels ajuts sol·licitats de 2019 per tenir pendent la resolució de les incidències dels seus expedients en parcel·les declarades a altres Comunitats Autònomes.

Amb aquest pagament els beneficiaris a qui ara es paga reben els imports del 95% dels ajuts directes desconnectats de la PAC, corresponents a 2019, i el 100% en el cas del règim dels petits agricultors. El 5% restant es liquidarà durant el primer semestre del 2020, un cop es verifiqui els límits pressupostaris, si s’escau.

Els sol·licitants de l’ajut podran accedir el contingut de la seva resolució a partir del dia 27 de gener de 2020, a través de l’aplicació DUN, accessible en el web del DARP, on cal identificar-se amb certificat digital. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si s’escau, finalitza el 27 de febrer de 2020.

D’altra banda, l’abonament dels ajuts directes associats agrícoles està previst per al proper 31 de gener, i el dels associats ramaders dins del primer trimestre d’aquest 2020.

La informació d’aquest pagament va acompanyada d’una visualització interactiva dels imports i beneficiaris de cada comarca, per cada una de les línies dels ajuts directes abonats, dels dos pagaments fets fins ara: 2 de desembre de 2019, i 24 de gener de 2020. Una mostra més de l’aposta del DARP per les dades obertes, i que s’afegeix a la publicació ‘Radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019’.

Per a més informació, gràfic, i mapes de distribució:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200124_not_pagament_ajuts_directes_dissociats_resta_2019

Font: DARP