RISCOS LABORALS | 11/11/2004  Ruralcat

El DARP impulsarà la prevenció dels riscos laborals al sector agrari

El conseller Siurana ha afirmat en la inauguració del II Congrés de Prevenció de Riscos Laborals al Sector Agroalimentari que des del DARP s¿impulsaran polítiques per fomentar la prevenció dels riscos laborals en el sector agrari de Catalunya.

Màquina pesticida

Font: USDA

En aquest sentit, Siurana ha explicat que per tal de millorar la seguretat laboral dels agricultors, des del DARP es dotarà d¿ajuts econòmics. Aquestes subvencions serviran per adequar les instal·lacions i la maquinària a les noves normatives de seguretat que sovint són incompletes per manca de recursos econòmics. Siurana ha posat com a exemple la inspecció de vehicles i ha dit que s¿establiran programes obligatoris d¿inspecció tècnica i control de característiques amb l¿objectiu de prevenir accidents. El responsable de l¿Administració agrària catalana també ha explicat que el DARP s¿ha proposat assessorar i formar en aquesta matèria (però de manera específica per cadascun dels sectors) a tots els col·lectius que configuren el medi rural. Així mateix, ha dit que el DARP durà a terme campanyes de promoció de la prevenció que permetin conscienciar el màxim número possible d¿empresaris i treballadors del sector en l¿aplicació de mesures que garanteixin la seva integritat física.

Siurana aposta per millorar la qualitat de vida al món rural

A la inauguració de les Segones Jornades Catalanes sobre l¿Agricultura i el Món Rural, Siurana ha reflexionat sobre l¿abandonament de l¿activitat agrària i ha mostrat la seva preocupació per l¿espai de potencialitats infinites per al desenvolupament econòmic i social que es pot arribar a perdre a conseqüència d¿aquest fet. Per aquest motiu, Siurana ha afirmat que el món rural té davant seu un futur brillant ¿si som capaços des dels poder públics i el conjunt de la societat de reconèixer el pes i la importància que realment té¿. El conseller d¿Agricultura ha explicat que l¿àmbit rural necessita serveis i infraestructures que permetin als seus habitants un nivell de vida òptim que no els obligui a abandonar les seves terres. També ha explicat que ¿hem de ser conscients que la inversió en la millora de la qualitat de vida en el món rural no beneficia només els seus habitants, sinó el conjunt de la societat¿. En aquest sentit, ha afirmat que des del DARP s¿està treballant amb les administracions locals per millorar la qualitat de vida al món rural. Siurana ha expressat que ¿aquest món és un espai de desenvolupament econòmic de primer ordre que aporta al conjunt del país elements de valor incalculable¿.