TRANSGÈNICS | 11/11/2004  Ruralcat

Avaluació del flux de gens en un camp comercial de blat de moro

Durant la campanya 2003 el Departament de Genètica Vegetal de l¿IRTA va fer un assaig amb blat de moro transgènic. L¿objectiu era establir les distàncies de seguretat necessàries per evitar el flux de gens cap a camps convencionals veïns i així contribuir a confeccionar la futura normativa.

Aspecte del camp a principi d¿agost

Aspecte del camp a principi d¿agost

L¿article sobre l'assaig, que trobareu com a document adjunt, comença fent una aproximació, a través del comentari de diferents estudis, als factors que influeixen en el flux de gens entre camps de blat de moro. Alguns estudis conclouen que "cal una distància de separació de 200m entre camps de 2ha per obernir un grau de puresa de llavor del 99%". En canvi, un estudi sobre varietats transgèniques resistents a herbicida i varietats convencionals conclou que, en les condicions on s¿ha fet l¿experiment, seria suficient amb separacions de 24,4 m entre camps. Els autors afegeixen que factors com el vent, la climatologia o el tipus d¿agricultura són importants i i poden ser determinants i, per tant, són factors que hauria de tenir en compte una normativa aplicada a Catalunya. L¿assaig de l¿IRTA, doncs, sorgeix com una necessitat per afrontar una futura normativa sobre transgènics adaptada a Catalunya. "La normativa que s¿estableixi per assegurar la coexistència [entre convencionals i transgènics] haurà de basar-se en dades experimentals fiables obtingudes en zones diferents", diuen els autors. En el document adjunt trobareu amb precisió el material i la metodologia utilitzats en l¿assaig, així com els resultats i les conclusions. El següent esquema mostra la situació del camp de blat de moro transgènic, envoltat del blat de moro convencional, on els punts es refereixen a les mostres en el camp convencional en el moment de la collita.
esquema de mostreig en el camp convencional

Detall de la Xarxa de mostres presa en el camp no transgènic p>

Resultats

Pel que fa a les conclusions, se¿n pot extreure resumidament el següent:
  • Les dues varietat utilitzades en aquest assaig són totalment compatibles. Tenen el matex cilce biològic i varen florir alhora. Així es va poder garantir un nivell òptim de fecundació.
  • Als camps que envoltaven el de transgènics no s¿hi havia sembrat anteriorment blat de moro transgènic. Així, el pol¿len transgènic només podia venir del camp central.
  • Es manifestaren dos vents dominants durant la floració: durant el matí, vent de l¿oest; a partir de migdia, vent del sud.
  • L¿assaig posa de manifest la influència del vent.
  • "La separació de 25m i almenys 4 solcs no transgènics de separació per a protegir els camps menors d¿una hectàrea", que proposa APROSE, concorden raonablement amb el estudis d¿aquest assaig.

Els autors

Els autors i les entitats a les quals pertanyen són els que segueixen:
  1. Messeguer, J., Peñas, G. i Melé, E., Departament de Genètica Vegetal. Centre de Cabrils. IRTA. Carretera de Cabrils s/n. Cabrils 08348 (Barcelona) Spain. Email: joaquima.messeguer@irta.es
  2. Ballester, J i Folch, I., IrtaGen. Centre de Cabrils. IRTA. Carretera de Cabrils s/n. Cabrils 08348 (Barcelona).
  3. Folch, I. i Olivar, J., Servei de Producció Agrícola. Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural. Generalitat de Catalunya DARP. Gran Via de les Corts Catalanes 612-614 Barcelona 08007.
  4. Alcalde, E., Syngenta Seeds. C/ Balmes, 117; 08008 Barcelona.