Riscos Laborals | 09/11/2004  Ruralcat

Reclamen una normativa de riscos laborals específica per al sector agroalimentari

Els organitzadors de II Congrés Nacional de Prevenció de Riscos Laborals al sector Agroalimentari reclamen una normativa específica que tingui en compte les particularitats del sector agroalimentari.

Maquinària agrícola

Font: DARP

Així ho han manifestat a la presentació de l'esdeveniment els membres del Consell General de Col·legis Oficials d¿Enginyers Tècnics Agrícoles d¿Espanya, la Fundació Idea i el Col·legi d¿Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya (demarcació de Lleida). El congrés, que es celebra els dies 11 i 12 de novembre, vol aglutinar tant els professionals com els tècnics i treballadors del sector i promoure la conscienciació i la cultura de la prevenció. L¿objectiu d¿aquest fòrum de debat és aprofundir en l¿anàlisi de la situació actual, des del punt de vista legislatiu, tècnic i d¿identificació dels problemes, per tal de treballar conjuntament per eradicar els accidents laborals en l¿agricultura, la ramaderia i la indústria agroalimentària.

L'enquesta sobre riscos laborals no contempla l'agricultura i la mineria

Segons han posat de manifest, només l¿agricultura i la mineria queden excloses en aquests moments de l¿enquesta que avalua els riscos laborals en les diferents professions. Amb l¿objectiu doncs, que es recullin els trets diferencials del sector agroalimentari, els Enginyers Tècnics Agrícoles treballen per tal de definir quines han de ser les pautes de l¿enquesta que ha de mesurar el sector a nivell nacional. Un dels fets exposats és que les estadístiques no reflecteixen la realitat del sector, on molts accidents mortals queden emmascarats en accidents de trànsit o bé no es notifiquen perquè els afectats són autònoms o en edat de jubilació. Les malalties professionals dels treballadors de la indústria, especialment de les càrnies, relacionades amb moviments repetitius o sobreesforços, és un altre dels temes sobre el que cal conscienciar el col·lectiu. Pel que fa a la incidència de les pràctiques incorrectes en l¿aplicació de productes fitosanitaris, en aquests moments s¿estan realitzant els primers estudis i per tant, els resultats no es coneixeran fins d¿aquí a uns anys. En el Congrés hi ha previst visualitzar els riscos amb els que treballen els professionals del sector agroalimentari. És per això que s¿han previst demostracions com el rescat en alçada o la bolcada d¿un tractor sense i amb arc de protecció, per ensenyar els pagesos i ramaders què s¿hi juguen per no fer una inversió que en la majoria dels casos no supera els 1.000 euros.

Decàleg de bones pràctiques

Els organitzadors del Congrés també han presentat el decàleg dels pagesos i ramaders en la prevenció de riscos laborals:
  1. Mantenir en ordre i neteja adequada els llocs de treball.
  2. Aixecar les càrregues utilitzant sempre els músculs de les cames.
  3. Parar tots els motors abans de realitzar qualsevol revisió o reparació.
  4. No s¿ha de menjar, beure ni fumar mentre s¿utilitzin o manipulin productes fitosanitaris.
  5. Cal protegir les transmissions de la presa de força de totes les màquines agrícoles.
  6. Durant els tractaments fitosanitaris cal usar màscara, guants i l¿equip de protecció necessari (exclusiu per aquestes feines).
  7. Tots els tractors han de portar estructura antibolcada.
  8. Mai es pot entrar en una fossa sèptica ni dipòsit de purins. Sempre cal efectuar la retirada dels residus des de l¿exterior.
  9. En tasques ramaderes en contacte directe amb animals grans, treballar sempre acompanyat.
  10. En cas d¿accident, posar-se ràpidament en contacte amb els serveis d¿emergència.