SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 09/11/2004  Ruralcat

Fixats els ajuts per la traçabilitat en el sector hortofructícola

El Ministeri de Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat les bases reguladores per sol·licitar els ajuts destinats a la implantació o millora dels sistemes de traçabilitat en determinades entitats associatives del sector hortofructícola.

Tomàquets

Font: DARP

L'Ordre ministerial, publicada al BOE del 9 de novembre, indica que el límit dels ajuts per entitat beneficiària queda establert en funció del valor de la producció comercialitzada (VPC). Així, detalla que per a les entitats que tinguin un VPC superior a 30 milions d'euros l'ajuda màxima és de 200.000 euros. En canvi, per a les organitzacions i agrupacions de productors amb un VPC inferior a sis milions d'euros la quantitat màxima serà de 100.000 euros. Per una banda, ressalta que per a les societats que tinguin un valor de la producció comercialitzada (VPC) de 15 a 30 milions d'euros, l'ajuda fixada pel Ministeri és de 175.000 euros. Per l'altra, que per les que tinguin una VPC de 6 a 15 milions d'euros, la subvenció màxima establerta és de 125.000 euros. En aquesta ordre també s'estableix que els ajuts seran finançats pel Ministeri d'Agricultura, d'acord amb les disponibilitats de crèdit en les respectives aplicacions pressupostàries de cada exercici econòmic. Així mateix, assenyala que la quantitat estimada de les subvencions que es concedirà serà de 7.052.000 euros per als períodes de 2004 i 2005. Finalment, l'ordre recorda que el termini de presentació de les sol·licituds corresponents a la convocatòria 2004-2005 finalitzarà el 15 de desembre de 2004.