INVESTIGACIONS AGRÍCOLES | 09/11/2004  Ruralcat

Es presenten dos estudis sobre la gestió i cultiu de panís, blat i alfals a la vall de l'Ebre

Els investigadors Maite Sisquella, Jaume Lloveras, Paquita Santiveri i Carlos Cantero han realitzat dos estudis sobre tècniques de gestió i cultiu en activitats agràries a la vall de l'Ebre, amb el suport dels departaments d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat.

Camp de panís a la vall de l'Ebre

Font: Projecte TRAMA

El primer dels estudis, Tècniques de cultiu per a la producció de panís, blat i alfals en regadius de la vall de l'Ebre, presenta una informació actual i bàsica de les tecnologies de producció del panís i el blat a la zona d'estudi. En el cas de l'alfals, es centra en les tècniques emprades a les principals zones de producció d'Espanya. Com a novetat a l'estudi, cal destacar que per primera vegada es quantifiquen alguns aspectes de la tecnologia de cultius d'unes àmplies zones de la vall de l'Ebre, que fins ara només s'havien estudiat de passada. En el segon estudi, Tècniques de gestió ambiental en cultius extensius de regadiu, l'equip d'investigadors presenta un conjunt de guies de bones pràctiques per millorar la gestió mediambiental del conreus d'alfals, panís i blat fariner a la vall de l'Ebre. Cada guia conté un resum de les tècniques de cultiu actuals, que s'han obtingut entrevistant als productors de la zona, i una sèrie de recomanacions encaminades a millorar la gestió dels cultius.

La reorganització ambiental de les explotacions agràries i ramaderes

El Projecte TRAMA neix de la necessitat de trobar nous models de gestió agrària que previnguin l'impacte ambiental que generen les activitats agràries i ramaderes. La seva finalitat és dissenyar i validar un model integral de gestió ambiental per aquestes activitats des d'una visió de sostenibilitat. Aquesta iniciativa, que s'emmarca al projecte europeu LIFE, busca la difusió de noves formes de gestió ambiental de les activitats agràries, pel que ha de fer una demostració pràctica de la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental dels estudis. Així mateix, persegueix l'adaptació a les necessitats del mercat de la producció agrària que pugui aplicar els resultats obtinguts. A més del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i del Departament de Medi Ambient i Habitatge, són socis del projecte la Fundació Catalana de Cooperació, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la Universitat de Lleida, Indulleida, SA i Copalme, SCCL. Podeu accedir als textos íntegres dels dos estudis a l'apartat Tècniques de gestió ambiental en cultius extensiu de regadiu de la pàgina de Descàrregues de fitxers del web del Projecte TRAMA.