TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 08/11/2004  Ruralcat

La jornada de gestió eficient del reg presenta la prova pilot d¿automatització integral via ràdio

La Sala d¿Actes del Local Cultural de Torres de Segre (Segrià), va acollir el passat 5 de novembre la jornada tècnica sobre Gestió eficient de l¿aigua de reg, on es va presentar la prova pilot d¿automatització integral del reg mitjançant un sistema de comandament centralitzat via ràdio.

Un moment de la jornada. Foto: DARP

Un moment de la jornada.
Foto: DARP

La jornada va comptar amb la assistència de la Directora del Serveis Territorials de Lleida, la Sra. Montserrat Gil de Bernabé que va inaugurar la jornada. Tot seguit es va realitzar una ponència sobre les perspectives dels regs a Catalunya, ja que en l¿actualitat hi ha més de 100 actuacions previstes en matèria de nous regadius. A continuació, es van presentar algunes de les línies d¿actuació del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) per tal d¿anar aprofundint en una gestió eficient de l¿aigua de reg i l'eina de recomanacions de reg disponible a Ruralcat. Un altre dels atractius de la jornada era la presentació de l'Informe final de la Prova pilot d¿automatització integral del reg mitjançant un sistema de comandament centralitzat via ràdio. Aquesta prova va ser impulsada pel DARP i REGSA i ha comptat amb la col·laboració de la Comunitat de Regants de Carrassumada i la participació de les empreses Riegos Iberia Regaber, Sistemes Electrònics Progrés, Sociedad Ibèrica de Construcciones Elèctricas i Soluziona Consultoría y Tecnología. Per últim, el subdirector general d¿Innovació Rural, el Sr. Santiago Planas de Martí, va fer la cloenda de la jornada posant de manifest la necessitat que els diferents agents involucrats en la gestió dels regadius a Catalunya interactuin entre sí per tal d¿avançar en la millora de la gestió dels regs i resoldre les necessitats del sector. La jornada va reunir més de 100 persones interessades en els diferents aspectes que es van tractar. La seva provinença comprenia àmbits tan diferents com són els tècnics de comunitats de regants, instal·ladors de sistemes de reg, membres d¿enginyeries i projectistes i tècnics interessats en la gestió de l¿aigua de reg. Un cop finalitzades les diferents ponències es van visitar les instal·lacions de la Comunitat de Regants de Carrassumada.