SANITAT ANIMAL | 03/11/2004  Ruralcat

Un nou sistema detecta precoçment malalties en vaquí de llet

La societat Semega (Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada) de la Diputació de Girona, l¿IRTA, els laboratoris Ovis i l¿Associació de Frisona de Girona (AFRIGI) han començat a aplicar un sistema pioner a nivell mundial per detectar de forma precoç les malalties de les vaques.

Presentació del Programa milQ

Presentació del Programa milQ. Foto: Diputació de Girona

Aquest nou sistema, anomenat milQ Program, es basa en els controls rutinaris als tancs de llet de 160 explotacions de les comarques gironines i permet detectar tres malalties habituals en les vaques de llet: la mastitis, el mycoplasma i la paratuberculosi. La detecció es fa analitzant el sèrum de la llet continguda en els tancs que recullen mostres de totes les vaques que es munyen. Els avantatges d¿aquest sistema són que no cal extreure mostres de sang a tots els animals, com es feia tradicionalment, i que les explotacions poden avançar-se a la malaltia i aturar-la a temps. En aquest sentit, el diputat provincial, Xavier Soy, ha explicat que "la novetat del sistema ve donada perquè es millora en temps la detecció de les malalties i alhora s¿eviten molesties als animals". Tanmateix, el milQ Program suposa una reducció de costos als ramaders perquè es redueix el número d¿anàlisi que s¿han de fer i també garanteix una actuació més immediata en el suposat cas d¿una crisi alimentària. La presentació d¿aquest nou sistema ha anat a càrrec del vicepresident de la Diputació, Xavier Soy, del gerent de Semega, Xavier Carré, i de representants dels laboratoris i de les altres entitats implicades.