PROMOCIÓ EXPORTACIONS | 02/11/2004  Ruralcat

La Generalitat incrementa en 300.000 euros la subvenció a Prodeca

El Govern de la Generalitat ha incrementat en 300.000 euros l'import de la subvenció atorgada el passat mes de juny per un import de 913.909,94 euros a la Promotora d¿Exportacions Catalanes, SA (Prodeca).

Fira del sector

L¿anterior subvenció es va atorgar per tal que Prodeca fes front a les despeses corrents i generals de funcionament de l'empresa i organitzés i participés en jornades durant l¿any 2004. Prodeca té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris i forestals catalans a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol i l'ajut a l'exportació dels esmentats productes cap els mercats de demanda, la seva exportació, promoció i ajut a les campanyes de normalització d'aquests productes. A més a més, també presta serveis tècnics, comptables i econòmics a les empreses agràries, tant del sector productiu com de la indústria agroalimentària i forestal. D¿entre les principals fires i jornades en les que participa Promotora d¿Exportacions Catalanes, SA, cal destacar les següents:
  • Participació en fires a l¿Estat espanyol: adreçades a la consolidació de la presència en el mercat espanyol i l¿obertura de nous canals comercials (Alimentaria, Gourmets, Iberflora).
  • Participació en fires internacionals: adreçades a la recerca de contactes comercials en diferents mercats per a la introducció o consolidació de la presència exterior de les empreses agroalimentàries catalanes (London Wine, Fispal, Fancy Food, Flormart-Miflor, Food & Hotel, Polagra, Intermeat, Sial, etc.)
  • Organització de missions comercials a països com ara: Txèquia¿ Eslovàquia, Països Escandinaus, Líban, Marroc, Polònia, Rússia, Bulgària¿ Romania, i USA.
  • Accions de promoció: Guia de l¿Agroalimentació de Catalunya, Campanya de nutrició entre els escolars, Campanyes de promoció a les cadenes de supermercats catalanes, Campanya de promoció de productes catalans a la cadena de supermercats Kauhof d¿Alemanya, Guia dels embotits de Catalunya, Promoció en punt de venda de Flor i Planta Ornamental, Fira de Nadal al Poble.
  • Jornades sobre oportunitats de negoci, d¿entre les quals cal destacar: Jornada de Promoció de l¿Aviram, V Jornada Prodeca, Jornada informativa ¿ Work shop EUREP GAP, i la Jornada sobre Marques de Distribució.
Altres actuacions de Prodeca són la creació de la Coordinadora de Promoció Agroalimentària de Catalunya, els convenis de col·laboració amb agents del sector per a l¿establiment d¿actuacions promocionals, el desplegament del conveni amb al Consell de Cambres de Catalunya, l¿acord de col·laboració amb organismes de promoció (ICEX, etc.), la campanya Bio-Spanien, segons conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç d¿Alemanya, i la creació d¿un nou servei d¿informació i ajut a la promoció exterior.