AJUTS | 06/02/2020  Ruralcat

El Departament d'Agricultura abona els ajuts directes associats agrícoles de la PAC 2019

El DARP ha fet efectiu el pagament del 90% dels ajuts per un import de 2,3 milions d’euros a 10.255 beneficiaris.

Aquests ajuts formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC)

Aquests ajuts formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va fer efectiu el passat divendres, 31 de gener, el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats agrícoles a fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics, i tomàquet per a la indústria, per un import total de 2.350.412 euros a 10.255 beneficiaris.

A partir del 14 de febrer es farà el pagament dels ajuts associats al conreu de l’arròs a 1.498 beneficiaris, per un import de 2.188.802 euros. D’altra banda, el pagament dels ajuts directes associats ramaders del sector oví i cabrum s’efectuarà aquest mes de febrer; i el del sector de boví s’abonarà al març.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Els sol·licitants dels ajuts a fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics, i tomàquet per a la indústria, poden accedir el contingut de la seva resolució a través de l’aplicació DUN, accessible en el web del DARP, on cal identificar-se amb certificat digital.

Els imports unitaris per superfície es poden consultar en el document: ‘Imports unitaris ajuts associats, per hectàrea o per cap de bestiar’.

Per a més informació, gràfic, i mapes de distribució de pagaments:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200127_not_pagament_ajuts_directes_associats_agricoles_2019

Font: DARP