ACORD DE GOVERN | 02/11/2004  Ruralcat

El Govern acorda celebrar el primer Congrés del Món Rural a Catalunya

El Govern de la Generalitat ha acordat celebrar l¿any 2006 el primer Congrés del Món Rural de Catalunya en el qual s¿espera la participació i implicació de la societat en general i el món rural en particular.

Món rural

La iniciativa l¿ha promogut la Taula de Concertació del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca que en base a les valoracions de les noves tendències del sector ha acordat instar el Govern a iniciar un procés obert i participatiu que hauria de cloure amb la realització del Congrés. L¿aprovació d¿aquesta activitat respon a la necessitat d¿adaptar la situació actual de l¿agricultura i el món rural a les principals tendències d¿evolució d¿aquest àmbit, que aconsellen formular reflexions, aportacions i orientacions sobre un nou model de desenvolupament sostenible. Alhora respon a la demanda d¿establir un diàleg entre el món rural i l¿urbà que permeti conformar una política agrària adaptada a les necessitats de la societat catalana actual.

Nou model de desenvolupament sostenible

Així, el marc general en el qual s¿haurà de desenvolupar l¿activitat agrària en el futur està condicionat per l¿augment previsible de la demanda d¿aliments de qualitat, els quals s¿hauran d¿obtenir en condicions de sostenibilitat i dins d¿un procés de reforma de la política agrària comuna (PAC). Aquesta reforma de la PAC anirà orientada a la reducció progressiva dels actuals sistemes de protecció i d¿una major obertura als mercats mundials, amb impactes diferents si es tracta de zones amb capacitat d¿adaptació a les noves circumstàncies o bé de zones amb dificultats d¿adaptació. La Comissió organitzadora de l¿acte estarà constituïda pel president de la Generalitat de Catalunya ocupant la Presidència d¿Honor, el conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca en la Presidència, i el director general de Desenvolupament Rural en la Vicepresidència. En aquesta Comissió organitzadora, les administracions i entitats públiques i privades implicades en la matèria tindran una àmplia representació.