NOVES TECNOLOGIES | 02/11/2004  Ruralcat

Conveni amb la UOC per desenvolupar la segona fase del Projecte Internet Catalunya

El Govern ha aprovat el conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per desenvolupar la segona fase del Projecte Internet Catalunya (PIC). Aquest pla comprendrà el període 2004-2006 i la Generalitat hi destinarà 1.013.589 euros.

Teclat

La iniciativa respon a una de les prioritats del Govern d¿impulsar l¿ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la societat catalana. El Projecte Internet Catalunya és un programa de recerca interdisciplinari sobre la societat de la informació a Catalunya. El portarà a terme la unitat de la UOC "Internet Interdisciplinary Institute-IN3". L¿equip està format per investigadors dirigits pel professor Manel Castells i per la professora Imma Tubella. El projecte també comptarà amb la col·laboració de diferents persones i entitats en les tasques d¿enquesta i documentació. Alhora, es constituirà un Comitè de Coordinació Interdepartamental integrat pels dos directors del projecte, un responsable de cada àrea del projecte i un representant dels departaments de Presidència, Economia i Finances, Educació, Salut, i Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI). També es formarà una Comissió de Seguiment integrada per dos representats del DURSI, dos representants de la UOC i dos responsables del projecte per tal de fer un seguiment de la recerca realitzada, establir els nivells de relació i coordinar ambdues institucions en el desenvolupament del projecte.