AJUTS | 10/03/2014  RuralCat/DAAM

Èxit de projectes presentats a la convocatòria d'ajuts Leader

El DAAM va convocar a finals de desembre els ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals. S'han presentat 496 sol·licituds que poden generar la inversió d'uns 25 milions, la creació de més de 150 llocs de treball i la consolidació d'uns 250 de manera directa

Ciclista en una via verda. Font: DAAM

Ciclista en una via verda. Font: DAAM

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va convocar a finals de desembre aquests ajuts del programa Leader de Catalunya que tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, creació i desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques, i conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria, per un import total de 7.342.555 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i van a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 3.304.150 euros, la qual cosa suposa el 45% del finançament d’aquests ajuts; i el 55% restant del finançament, 4.038.405 euros, anirà a càrrec del FEADER.

Les 496 sol·licituds poden generar una inversió de més de 25.000.000 d’euros en els territoris rurals LEADER de Catalunya, comportant la creació de més 150 llocs de treball i la consolidació d'uns 250 més de manera directa.