AJUTS | 10/02/2020  Ruralcat

Ajuts a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins

El DARP ha aprovat les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines.

El cofinançament del FEMP a aquests ajuts és del 75%

El cofinançament del FEMP a aquests ajuts és del 75%

L'objectiu dels ajuts és la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d'activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les federacions de confraries de pescadors d'àmbit territorial català que promoguin la realització d'un projecte destinat a complir l'objecte d'aquestes bases reguladores.

Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per l'organització i el funcionament d'un sistema de recollida de deixalles marines al mar amb la participació del sector pesquer i per les actuacions de comunicació, informació, formació i sensibilització i conscienciació en aquest àmbit.

El cofinançament del FEMP a aquests ajuts és del 75%. Les sol·licituds per acollir-se als ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat o http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts.

Font: DOGC

Informació relacionada