TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 12/03/2014  DAAM

Dies del reg al Segarra-Garrigues: resultats i anàlisi de l'any 2013 en panís

L'Oficina del Regant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i Aigües Segarra-Garrigues (ASG) van organitzar la Jornada de Resultats i Anàlisi de l'Any 2013 en Panís dins del conjunt de jornades, seminaris i visites tècniques englobades dins els Dies del Reg al Segarra-Garrigues

Un instant de la jornada. Font: DAAM

Els Dies del Reg pretenen aglutinar la formació i transferència tecnològica que s’organitzi per a l’acompanyament dels regants del Segarra-Garrigues en tots aquells temes que són d’interès. En aquesta jornada, que va tenir lloc el 5 de març de 2014 a la Sala d’Actes de la Cooperativa d’Artesa de Segre, es van presentar els resultats de les parcel·les demostratives de Sanaüja, Tudela, Mafet i Ribelles, i també les dades corresponents a la campanya 2012 i 2013 per extreure conclusions sobre l’adaptabilitat del cicle del panís a la zona, els costos de producció i els rendiments productius. A més, es va aportar informació sobre el sistema de reg a la finca.

Aquests resultats han estat presentats per Ildefons Mateu, cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera, Xavier Petit d’ASG i Jaume Lloveras de la Universitat de Lleida. Els tres ponents van explicar que els costos productius de les parcel·les de panís al Segarra-Garrigues són similars a molts indrets de la vall de l’Ebre, tot i el cost de l’aigua.

Jaume Lloveras i Ildefons Mateu van explicar els resultats productius obtinguts en una parcel·la de panís a Ribelles amb diferents varietats de panís de cicles 400 – 500 per a doble cultiu amb ordi. En aquesta avaluació es va observar que en la zona d’estudi els cicles que s’han de sembrar per obtenir unes bones produccions per doble collita han de ser inferiors. També es va estudiar, després de les pedregades que va haver-hi en aquesta campanya 2013 en aquesta zona, la viabilitat de ressembrar el cultiu de panís en cas de pedregada; es va comentar que primerament cal assegurar la collita cada any, i a partir d’aquí cal avaluar els danys del cultiu per saber si cal o no ressembrar, ja que de vegades la ressembra no cobreix el cost que suposa.

Finalment, Ramon Vicens, productor de panís del Segarra-Garrigues, va explicar la seva experiència personal en la seva parcel·la de reg localitzat enterrat en panís, els avantatges i inconvenients d’aquest sistema de reg, i aspectes productius i econòmics de la parcel·la.

Aquesta activitat de transferència tecnològica forma part del Pla d’actuacions de l’Oficina del Regant del DAAM situada a l’ECA de Tàrrega. Va comptar amb la presència d’una setantena de persones amb una valoració molt positiva.