AJUTS | 11/02/2020  Ruralcat

Es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2020

El DARP ha aprovat els ajuts del règim de pagament bàsic, de petits agricultors i ajust associats per a persones agricultores i ramaderes per a la campanya d’enguany. L'import d'aquests ajuts a Catalunya són uns 265.000.000 euros, que són finançats íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2020 es poden presentar des de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2020

Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2020 es poden presentar des de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2020

Els ajuts aprovats corresponen al règim de pagament bàsic, que inclou el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient, el pagament complementari per als/a les joves agricultors/es i la sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic. També s’aproven els ajuts del règim de petits agricultors i els ajuts associats per a les persones agricultores, on figura l’ajut associat al cultiu de l'arròs, als cultius proteics, als fruits de closca i les garrofes i als llegums de qualitat. Per últim, s’inclouen els ajuts associats per a les persones ramaderes, que contempla l’ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants, per a les explotacions de boví d'engreix, per a les explotacions de boví de llet i per a les explotacions d'oví i de cabrum. Així mateix, s’inclou l’ajut associat als ramaders de boví de llet i d’engreix i als ramaders d’oví i cabrum que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

L'import d'aquests ajuts a Catalunya són uns 265.000.000 euros que són finançats íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2020 es poden presentar des de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2020. Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada