AJUTS | 26/10/2004  Ruralcat

La CE dóna llum verda per iniciar l¿autorització del Pla de Recuperació de les oliveres

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha mantingut durant l¿última setmana diferents contactes amb els responsables de la Direcció General d¿Agricultura de la Comissió Europea amb l¿objectiu de concretar l¿acord adoptat a la Taula de Foment el passat 27 de setembre de 2004.

Olivera

Foto: DARP

En aquest sentit, els serveis de la Direcció General d¿Agricultura de la Comissió Europea (CE) consideren que la informació subministrada pel DARP referent al règim d¿ajuts per a la recuperació de les oliveres afectades per les gelades del 2001 és suficient perquè la CE n¿iniciï el tràmit formal d¿autorització. Per aquest motiu, malgrat no comptar encara amb l¿autorització formal, el DARP ha decidit publicar abans de finals del mes de novembre l¿ordre per la qual s¿estableixen les bases reguladores del pla de recuperació de les oliveres afectades per les gelades del desembre de 2001 i, es convoquen els ajuts corresponents a la campanya 2003-2004. En aquest sentit, seran beneficiaris d¿aquests ajuts tots aquells que disposin d¿una resolució positiva definitiva dels ajuts del primer any. No obstant això, cal tenir present que mentre el règim d¿ajuts no estigui autoritzat per la Unió Europea no serà possible adoptar aquestes resolucions definitives. Des del DARP es considera que no és adequat resoldre negativament les sol·licituds del primer any abans de comptar amb l¿autorització per part de Brussel·les, ja que això representaria una restricció del dret a presentar sol·licitud del segon any per un acta administratiu provisional. El tràmit d¿autorització per part de la CE del règim d¿ajuts és d¿aproximadament dos mesos, la qual cosa significa que les resolucions definitives tant dels ajuts del primer any com dels ajuts del segon any de la convocatòria, que es publicarà properament, no es podran adoptar abans d¿aquest termini.