POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNITÀRIA | 26/10/2004  Ruralcat

La CE publica un quadern que explica la PAC al ciutadà

La Comissió Europea (CE) ha publicat un quadren en el que explica al ciutadà de manera concisa el panorama actual de la Política Agrícola Comunitària (PAC).

Portada del quadern

Font: CE

Aquesta publicació, realitzada per la Direcció General d'Agricultura de la CE, està dirigida al gran públic i descriu de manera simple en què consisteix la PAC, la seva justificació, el cost que té per al pressupost de la UE i l'evolució d'aquesta política en els darrers anys, per atendre les demandes del consumidor. Esta dividida en 12 capítols, que analitzen aspectes com el paper de l'agricultor, els productes de qualitat, l'ampliació de la UE o dades sobre agricultura europea en el mercat mundial. El quadern, que tindrà una difusió àmplia, també pot llegir-se, ara només en anglès, a la pàgina web de la Comissió Europea.

Una política sorgida de la II Guerra Mundial

LA PAC va néixer als anys 50, amb la finalitat de potenciar la producció agrícola dels països d'Europa occidental, quan les seves economies estaven danyades després de la II Guerra Mundial, segons recull el quadern. Aquesta política ha estat modificada en diverses ocasions i la darrera reforma, qualificada com revolucionària, va ser aprovada per la UE el 2003 i va introduir el pagament desvinculat de la collita, és a dir, un ajut per hectàrea que s'abona independentment de que l'agricultor produeixi o no. La PAC absorbeix prop de 50.000 milions d'euros anuals, el 50% del pressupost comunitari, encara que el seu pes en el Producte Nacional Brut (PNB) de la UE (0,43% el 2004) està descendint i s'espera que disminueixi més en el propers anys (0,33% el 2013). El comissari europeu d'Agricultura, Franz Fischler, assenyala a la introducció del quadern, que la darrera reforma de la PAC va ser el "pas lògic" cap a una política que no només doni suport als productors, sinó també al desenvolupament rural.