R+D+T | 13/03/2014  RuralCat/DAAM

Monells acollirà una nova granja experimental de vaquí lleter

El DAAM, l'IRTA i la Diputació de Girona han signat un conveni per a la gestió conjunta d'una explotació experimental a Monells amb l'objectiu de donar impuls a la recerca i la innovació en el sector del vaquí lleter

Un moment de l'acte de signatura del conveni. Font: DAAM

Un moment de l'acte de signatura del conveni. Font: DAAM

El conveni preveu que la Diputació de Girona, propietària de la finca Camps i Armet de Monells i d’una explotació lletera, la qual fins ara ha gestionat Semega, cedeixi a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) la gestió de tota l’explotació agroramadera amb l’objectiu de transformar-la en la plataforma de recerca, innovació, formació i difusió del consum de llet a Catalunya.

Amb aquest conveni també es preveu crear un pla d’inversions conjunt, a un termini de cinc anys, per actualitzar l’explotació ramadera que ja funciona actualment, mantenint-hi els actuals serveis, i construir una nova granja experimental ramadera que gestionarà l’IRTA.

Aquesta acció conjunta farà possible incorporar la finca de la Diputació a funcions relacionades amb la recerca i el desenvolupament tecnològic agroalimentari dins el sistema cooperatiu català de R+D+T agroalimentari, més enllà del ramader, impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament i de l’IRTA.

Segons Pelegrí, tot i que en aquests moments la situació és més benèvola, el sector ha d’afrontar una profunda reconversió per guanyar competitivitat en un horitzó proper sense quotes lleteres i amb un mercat intern deficitari”. Per aquest motiu, “el Govern català ha fet una aposta decidida en la investigació, l’experimentació i la innovació del sector lleter a través de la col·laboració público-privada”.

D'altra banda, el president de la Diputació de Girona, Joan Giraut, ha assenyalat que "per a nosaltres és molt important que el centre de referència en R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) de Catalunya estigui ubicat a la granja de Monells, perquè Girona és la demarcació que produeix més llet, amb un 37 % de la producció catalana i un terç de les explotacions del país (278)".

La construcció i la posada en marxa de la nova granja experimental suposarà una inversió d’un milió d’euros, els quals seran finançats a parts iguals per la Diputació de Girona i l’IRTA.

La nova granja experimental incorporarà els avenços tecnològics més moderns, d’una banda, per realitzar una recerca adreçada al servei del sector lleter, i, de l’altra, per transferir aquest coneixement amb una visió pràctica, alhora que s'hi permetran les visites i visualitzacions tant per part dels productors ramaders com de les empreses transformadores i de les escoles.

 

La investigació i la innovació obren camins

 

L’eliminació de les quotes lleteres i un mercat intern deficitari són reptes que haurà d’afrontar properament el sector, i sense competitivitat no li serà possible. Per aquest motiu, aquesta nova estructura de recerca tindrà un paper fonamental en el futur del sector lleter al nostre país i serà un puntal des d’on sorgiran noves formes de maneig, de nutrició, de tractament dels residus, de mesures sanitàries i de bioseguretat, de nous desenvolupaments de productes, etc.

La localització d’aquest nou espai de R+D+T a l’entorn de les instal·lacions de l’IRTA de Monells concentrarà tota la capacitat científica a l’entorn de les indústries alimentàries i potenciarà la seva vessant de producte final: la llet i els seus derivats.

D’altra banda, la interacció amb la resta de l’IRTA li permetrà treballar en la millora de la nutrició (amb el Programa de cultius extensius), de la gestió dels residus (amb el Programa de gestió de residus orgànics) o de la sanitat (amb el CReSA-Centre de Recerca en Sanitat Animal).